Dlaczego warto założyć spółkę z o.o.?

Najprostszą i najbardziej dostępną dla każdego formą prowadzenia działalności jest jednoosobowa „firma”. Rzeczywiście proces jej założenia nie jest szybki i prosty. Niemniej nie oznacza to, że proste rozwiązania są idealne. Jednoosobowa działalność gospodarcza napotyka na liczne przeszkody, m.in. dotyczące osobistej odpowiedzialności całym swoim majątkiem za zaciągnięte zobowiązania, brak możliwości przejęcia „firmy” przez spadkobierców w chwili śmierci. Zalety spółki z o.o. przemawiają za wyższością tej formy biznesu nad jednoosobową działalnością gospodarczą. Poniżej zostaną przybliżone podstawowe cechy prowadzenia działalności w takiej właśnie formie.

warto-zalozyc-sp-zoo-2

Spółka kapitałowa

Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, co oznacza, iż warunkiem obligatoryjnym jej założenia jest wniesienie kapitału zakładowego w kwocie co najmniej 5.000 zł. Spółkę mogą założyć zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Spółka z o.o. może zostać założona również przez jedną osobę. Co ważne, jednoosobowa działalność gospodarcza może zostać przekształcona w jednoosobową spółkę z o.o., celem zmniejszenia ryzyka finansowego swojej działalności przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad działalnością.

Ograniczona odpowiedzialność wspólników

Z punktu widzenia właściciela ponoszącego ryzyko finansowe to bardzo istotna zaleta. To spółka z o.o. odpowiada swoim majątkiem za wszelkie, zaciągnięte zobowiązania. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki własnym majątkiem. W niektórych przypadkach można pociągnąć do odpowiedzialności członków zarządu, lecz tylko wówczas gdy egzekucja wobec spółki okaże się bezskuteczna. Istnieją jednak możliwości prawne aby tej odpowiedzialności uniknąć. W przypadku własnej działalności gospodarczej czy działalności w ramach spółki cywilnej, odpowiada się całym swoim majątkiem.

Opodatkowanie spółki z o.o.

W spółce z o.o. opodatkowaniu podlega sama spółka, a nie wspólnicy. Podatek pobierany jest od dochodu spółki, które wynosi 19% jego wartości. Oprócz opodatkowania samego dochodu podatkowi podlegają również dywidendy wypłacane wspólnikom spółki. Oznacza to niejako podwójne opodatkowanie. W praktyce, wykorzystując dostępne instrumenty prawne, istnieje możliwość zoptymalizowania zobowiązań podatkowych

Optymalizacja ZUS w spółce z o.o.

W przypadku wieloosobowych spółek z o.o., zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych wspólnicy zwolnieni są z obowiązku odprowadzania składek ZUS. Obowiązek taki powstaje z chwilą zatrudnienia pracownika oraz w przypadku jednoosobowych spółek z o.o. Przy podliczeniu rocznych kosztów składek ZUS, jest to duża oszczędność w początkowej fazie prowadzenia działalności gospodarczej.

Zdolność kredytowa

Spółka z  o.o. ma więcej możliwości kredytowania. Zdolność kredytowa spółki i jej wspólników w żaden sposób wzajemnie na siebie nie wpływają. Spółka to osobny podmiot, z odseparowanym kapitałem. Dlatego też wspólnicy mogą swobodnie zaciągać kredyty, leasingi na własne, prywatne potrzeby bez obaw, iż obniży to zdolność kredytową spółki.

Prestiż spółki z o.o.

Spółka z o.o. jest postrzegana bardziej profesjonalnie w biznesie. Wychodzi się z założenia, że wspólnicy decydujący się na prowadzenie działalności właśnie w takiej formie mają większą wiedzę na temat zalet spółki z o.o., co może wpłynąć na zawieranie lukratywniejszych kontraktów.

Pozyskanie inwestora do spółki z o.o.

W celu rozwoju spółki można skorzystać z dwóch rozwiązań: „private equity” oraz „venture capital”. Są to formy funduszy inwestycyjnych, dzięki którym można dofinansować kapitał spółki. Fundusze Venture Capital zazwyczaj wiążą się z inwestycjami we wczesnej fazie rozwoju przedsiębiorstwa. Często z możliwości takiego dofinansowania korzystają firmy związane z innowacyjnymi technologiami teleinformatycznymi, twórcy aplikacji i serwisów internetowych. Umowy inwestycyjne są bardzo złożone i należy wówczas podczas negocjacji skorzystać w obsługi prawnej wyspecjalizowanej kancelarii prawnej.

Sprzedaż spółki z o.o.

Nie istnieje możliwość odsprzedania jednoosobowej działalności gospodarczej. Takie wygodne rozwiązanie możemy natomiast zastosować w przypadku spółki z o.o. Co zyskujemy? Sprzedając spółkę, otrzymujemy kwotę, która zrównoważy nakład pracy jaki został poświęcony na założenie
i prowadzenie. Sprzedaży można dokonać w jeden dzień, lecz na kilka sposób. Całą transakcję należy przeprowadzić u notariusza. Nabywa kontynuuje wówczas działalność spółki wraz z klientami
i kontrahentami. Istnieje również możliwość sprzedaży spółki na odległość co zostanie opisane
w kolejnym artykule.

Gdy działalność gospodarcza obarczona jest dużym ryzykiem finansowym, a zarazem na początku jej prowadzenia wspólnicy chcą zoptymalizować składki ZUS oraz szukać szans na pozyskanie funduszy bądź form kredytowania, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najlepszą formą prowadzenia biznesu.

Agnieszka Stawicka

radca prawny

Komentarze (1)

W dzisiejszych czasach prowadzenie jednoosobowej działalności sprawdza się tylko w przypadku zakładu fryzjerskiego (i to małego). Spółka z o.o. to najlepszy wybór do prowadzenia firmy w Polsce.

Zostaw komentarz