ABC poszkodowanych w wypadkach

Zapraszam do lektury mini poradnika dla poszkodowanych, w którym opisuję najważniejsze zagadnienia dla poszkodowanych we wszelkiego rodzaju zdarzeniach.

kancelaria poznan odszkodowania

Jakie prawa przysługują poszkodowanemu ?

W zależności od danej sprawy, poszkodowany ma prawo żądać od sprawcy szkody:

 • Odszkodowania – kwoty pieniężnej, która zrekompensuje poniesioną w majątku poszkodowanego szkodę. Odszkodowaniem będzie zatem zwrot pieniędzy np. za naprawę uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym auta, utracone korzyści, a także poniesione koszty leczenia lub opieki osób trzecich nad poszkodowanym, jeżeli w wyniku wypadku doznał on obrażeń. Niekiedy istnieje także możliwość żądania zaliczki na przyszłe koszty leczenia.
 • Zadośćuczynienia za krzywdę – sumy pieniężnej wynagradzającej poszkodowanemu doznaną krzywdę (zarówno w sferze psychicznej jak i fizycznej). Wysokość zadośćuczynienia ściśle zależy od rozmiarów odniesionej krzywdy, w związku z czym, brak jest „cennika” umożliwiającego jego ustalenie.
 • Renty – okresowego świadczenia pieniężnego, należne w przypadku utraty dochodów lub zwiększenia potrzeb czy utraty widoków powodzenia na przyszłość, w związku z pogorszeniem się sytuacji zdrowotnej poszkodowanego po wypadku.

Co musi wykazać poszkodowany ?

Mając na uwadze art. 6 Kodeksu cywilnego, należy wskazać, że  to na poszkodowanym spoczywa ciężar wykazania określonych faktów, z których wywodzi skutki prawne. Przede wszystkim, poszkodowany aby otrzymać odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę powinien wykazać:

 • Zaistnienie szkody majątkowej (lub osobowej) ­– szkoda majątkowa może tutaj polegać na rzeczywistej stracie lub też utraconych korzyściach. Szkoda osobowa to nic innego jak doznanie obrażeń ciała lub cierpień w sferze psychicznej.
 • Adekwatny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy szkodą a zdarzeniem powodującym szkodę,
 • Winę sprawcy za powstanie szkody,
 • Krzywdy (w przypadku żądania zadośćuczynienia) rozumianej jako doznanie bólu fizycznego lub cierpienia w sferze psychicznej,
 • Zwiększenie potrzeb materialnych, zmniejszenie dochodów lub utrata widoków powodzenia na przyszłość (w przypadku żądania renty).

W niektórych przypadkach poszkodowany nie jest zobowiązany do wykazania winy – mowa tutaj o sytuacjach, gdzie sprawca szkody odpowiada na zasadzie ryzyka (art. 430, 433–436 oraz 474 Kodeksu cywilnego). Przykładem takiej sytuacji jest potrącenie przez kierowcę samochodu pieszego – kierowca odpowiada w takiej sytuacji, nawet jeżeli do zdarzenia doszło bez jego winy.

Co powinien zrobić poszkodowany aby zabezpieczyć swoje prawa ?

Poszkodowany dla zabezpieczenia swoich praw powinien przede wszystkim:

 • Wezwać na miejsce zdarzenia stosowne służby (jeżeli okoliczności tego wymagają),
 • Zebrać dane sprawcy oraz świadków zdarzenia,
 • Wykonać dokumentację zdjęciową miejsca zdarzenia, a także uszkodzonego mienia,
 • Zgromadzić niezbędną dokumentację, w tym rachunki za poniesione koszty.

Następnie, poszkodowany powinien wezwać do zapłaty sprawcę szkody, gdyż dopiero po tej czynności (zgodnie z art. 455 Kodeksu cywilnego), będzie miał możliwość naliczenia ew. odsetek za opóźnienie.

Jeżeli sprawca zdarzenia odmówi zapłaty, poszkodowany jest uprawniony do wytoczenia pozwu o zapłatę do właściwego sądu.

Podstawa prawna dla niniejszego artykułu:

Kodeks cywilny:

Art.  361, 430, 433–436, 444, 445 oraz 474

 

Baza wiedzy o odszkodowaniach:

 1. Odszkodowanie a zadośćuczynienie
 2. Odszkodowanie za wypadek na basenie
 3. Dopłata do odszkodowania OC
 4. Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej
 5. Naruszenie praw pacjenta a zadośćuczynienie
 6. Odszkodowanie od lekarza lub lekarza dentysty

Tomasz Szadach

aplikant radcowski

Ostatnie wpisy

Zostaw komentarz