1. Strona główna
  2. »
  3. Blog prawny
  4. »
  5. Odszkodowanie za wypadek na basenie

Odszkodowanie za wypadek na basenie

Specyfika miejsca jakim jest basen sprawia, że bardzo łatwo tam o wypadek. W tym wpisie, omówię zagadnienie odszkodowania za wypadek na basenie. Zapraszam do lektury.

Odszkodowanie za wypadek na basenie

Odszkodowanie za wypadek na basenie – podstawy odpowiedzialności

Niewiele osób wie, że co do zasady, przedsiębiorca prowadzący basen odpowiada za zdarzenia które mają tam miejsce nie na zasadzie winy, a na zasadzie ryzyka. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, jest odpowiedzialnością o wiele dalej idącą.. Jak bowiem stanowi art. 435 kodeksu cywilnego: Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. Tym samym, odszkodowanie za wypadek na basenie, przysługuje osobie poszkodowanej niezależnie od winy przedsiębiorcy który go prowadzi. Wyłączenie odpowiedzialności w takiej sytuacji jest możliwe tylko wtedy, gdy zostanie wykazane, iż powstałe zdarzenie powstało wskutek tzw. siły wyższej, albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za która przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności i co więcej – okoliczności te musi wykazać on sam. Sytuacja taka jest zatem bardzo korzystna dla poszkodowanego.

Odszkodowanie za wypadek na basenie – orzecznictwo sądów

I.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie, I Wydział Cywilny z dnia 03 listopada 2016 roku, sygn. akt I ACa 218/16

Stan faktyczny:  Poślizgnięcie się podczas wejścia do basenu na pochyłym zjeździe.

Obrażenia ciała: Złamanie wyrostka poprzecznego L2 po stronie lewej.

Przyznana przez sąd kwota zadośćuczynienia: 50 000 zł.

II.

Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Wydział III Cywilny Odwoławczy z dnia 25 września 2013 roku, sygn. akt III Ca 613/13

Stan faktyczny: Uraz nogi na zjeżdżalni

Obrażenia ciała: Złamanie skośne wieloodłamowe  środkowej trzony kości udowej lewej z przemieszczeniem.

Przyznana przez sąd kwota zadośćuczynienia: 25 000 zł

Tomasz Szadach

aplikant radcowski

Zostaw komentarz