1. Strona główna
  2. »
  3. Blog prawny
  4. »
  5. Przestój w pracy a koronawirus – prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy

Przestój w pracy a koronawirus – prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy

W obliczu obecnie panującej sytuacji w kraju, zapewne wiele osób zastanawia się co stanie się z ich wynagrodzeniem, jeśli pracodawca postanowi wstrzymać pracę i ogłosić tzw. przestój. Jaki będzie to miało skutek dla praw i obowiązków pracownika.

4

Przestój spowodowany epidemią koronawirusa

Stosunek pracy podlega szczególnej ochronie, dlatego odpowiedzi na to nurtujące pytanie należy szukać w Kodeksie pracy. Co do zasady, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną, jednakże przepisy regulują także kwestię wynagrodzenia za czas przestoju. Regulacje te nie dotyczą osób zatrudnionych na umowę zlecenia.

Ustawodawca nie przewidział definicji legalnej przestoju w pracy, natomiast w doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że jest to nieprzewidziana przerwa w normalnym toku pracy, której przyczyna może być spowodowana przez jedną ze stron stosunku pracy lub wynikać z przyczyn zewnętrznych – tak jak w sytuacji wprowadzonego w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Za czas przestoju, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie jeśli spełnione są następujące przesłanki:

– pracownik pozostaje w gotowości do wykonywania pracy przez dotyczący go wymiar czasu pracy,

– przestój nie nastąpił z winy pracownika.

Z powyższego wynika, że to na pracodawcy ciąży ryzyko wypłaty wynagrodzenia za okres niezawinionego przez pracownika przestoju w pracy, jeśli pracownik pozostawał w tym czasie w gotowości do jej wykonywania, także w sytuacji wynikającej z przyczyn losowych.

Wysokość przysługującego pracownikowi wynagrodzenia wynika z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia.

W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Na czas przestoju pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy. W orzecznictwie przyjmuje się, że przez inną pracę należy rozumieć pracę, która odpowiada kwalifikacjom pracownika lub jest zbliżona do jego kwalifikacji.

Jeśli dotknął Cię przestój w zakładzie pracy lub masz w związku z tym jakieś pytania, zapraszamy do skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący się po prawej stronie.

autor wpisu:

Eliza Chojnacka

aplikant radcowski

Ostatnie wpisy

Zostaw komentarz