1. Strona główna
  2. »
  3. Blog prawny
  4. »
  5. Rejestracja numeru EORI w Polsce

Rejestracja numeru EORI w Polsce

Z dniem 31 grudnia 2020 roku Wielka Brytania wystąpiła ze struktur Unii Europejskiej. Poza skutkami politycznymi wywołało to lawinę skutków prawnych – przede wszystkim w postaci przywrócenia szeregu barier biurokratycznych, skoro teraz Wielka Brytania i Unia Europejska są dla siebie osobami trzecimi.

EORI number registration

Co to jest numer EORI? 

Jednym z przejawów praktycznych powyższego stanu rzeczy było zatrzymanie transportu na granicy pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Przyczyną okazuje się konieczność posiadania tzw. nr EORI.

EORI stands for “Economic Operators Registration and Identification number”. Businesses and people wishing to trade must use the EORI number as an identification number in all customs procedures when exchanging information with Customs administrations.?

Numer EORI jest identyfikatorem funkcjonującym wyłącznie na potrzeby celne i w związku z realizacją ustaw celnych przepływu towarów w ramach ich importu oraz eksportu z i do krajów trzecich. Zasadniczą cechą numeru EORI jest to, że jest nadany dla jednego podmiotu gospodarczego tylko i wyłącznie jeden raz. Podmiot gospodarczy, który chce przeprowadzić pierwszą transakcję importu lub eksportu towarów ma obowiązek posiadać numer EORI nie później niż w momencie dokonywania pierwszej operacji celnej.

Jak uzyskać numer EORI ? 

Podmiot gospodarczy, który ubiega się o nadanie numeru EORI może to zrobić na kilka sposobów:

– poprzez złożenie niezbędnych wniosków bezpośrednio w siedzibie odpowiedniego organu celno – skarbowego izby administracji skarbowej, urzędu celno-skarbowego czy wojewódzkiego urzędu celno-skarbowego

– albo wysyłając je pocztą lub kurierem na adres Centralnej Rejestracji Celnej;

(uwaga: Niezależnie od tego, jaką metodę wybierzemy trzeba liczyć się z przynajmniej jednokrotną wizytą osobistą lub poprzez upoważnionego przedstawiciela przed dowolnym organem celno-skarbowym w celu potwierdzenia tożsamości osoby obsługującej wnioski rejestracyjne o nadanie numeru EORI i być może w celu potwierdzenia innej kwestii celnej.

– może złożyć wniosek elektronicznie za pomocą elektronicznej platformy PUESC. Wniosek taki może złożyć także dowolny podmiot posiadający odpowiednie upoważnienie od przedsiębiorcy. Jest to metoda najszybsza i najbardziej odformalizowana – pozwala uzyskać niejako warunkowo nr EORI, a wszelką niezbędną dokumentację, np. upoważnienie dosłać do organu w terminie późniejszym.

Zostaw komentarz