WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Kłopoty w odzyskaniu należnych wierzytelności to jeden z poważniejszych problemów polskich przedsiębiorców. Utrata płynności finansowej może doprowadzić do zatorów płatniczych w firmach. W szybki i skuteczny sposób prowadzimy sprawy naszych Klientów zarówno na etapie przedsądowym jak i w sporach cywilnych.

Do zakresu usług należą:

– negocjacje z dłużnikami zmierzające do polubownego zakończenia sporu, w tym przygotowanie porozumienia i ugody na etapie przedsądowym;

– działania terenowe polegające na bezpośrednim kontakcie z dłużnikiem;

– reprezentacja w postępowaniu sądowym;

– reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym;

– prowadzenie windykacji na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego;

– zabezpieczenie wierzytelności na wypadek niewypłacalności dłużnika;

– wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;

– audyt prawny wierzytelności;

– audyt prawny zadłużeń.