Scroll Top
ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

OBSZARY NASZEJ PRAKTYKI

Obsługa Prawna
Firm
Usługi prawne dla małych i średnich firm
Zadośćuczynienia i Odszkodowania
Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód na osobie oraz szkód majątkowych
Sprawy
Frankowe
Sprawy o unieważnienie umów kredytowych, klauzul niedozwolonych
Klienci
Indywidualni
Prawo rodzinne, spadkowe, zobowiązania
Zakładanie
Spółek
Rejestracja spółek w trybie zwykłym i S24
Prawo
Karne
Usługi prawne z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego.