Scroll Top
ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

URAZ ŚRÓDCZASZKOWY ODSZKODOWANIE

 

Za uraz śródczaszkowy osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie. Zgodnie z art. 445 par. 1 Kodeksu cywilnego, kwota zadośćuczynienia należna osobie poszkodowanej powinna być odpowiednia. Przy ustalaniu jej wysokości, należy zatem brać pod uwagę m.in.:

  • rodzaj obrażeń i rozmiar związanych z nimi cierpień fizycznych i psychicznych,
  • stopień kalectwa,
  • poczucie nieprzydatności,
  • konieczność korzystania ze wsparcia bliskich,
  • wiek poszkodowanego,
  • postawę sprawcy.
Uraz śródczaszkowy odszkodowanie

Dla ustalenia wysokości zadośćuczynienia za uraz śródczaszkowy istotny może być także orzeczony przez biegłego sądowego procentowy uszczerbek na zdrowiu. Zwykle kwoty przyznane za procent uszczerbku oscylują w okolicach od 1 000,00 do 3 000,00 zł. Poza zadośćuczynieniem, osobie która doznała urazu śródczaszkowego przysługuje także odszkodowanie. Na jego wysokość składają się m.in. poniesione koszty leczenia, rehabilitacji, utraconych dochodów etc.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w przypadku doznania urazu śródczaszkowego, poszkodowanemu może także przysługiwać dożywotnia miesięczna renta od ubezpieczyciela lub sprawcy szkody.

URAZ ŚRÓDCZASZKOWY – ORZECZNICTWO SĄDÓW POWSZECHNYCH

Ostateczna kwota odszkodowania i zadośćuczynienia jest uzależniona od wielu czynników, w związku z czym najlepiej skonsultować możliwą do dochodzenia kwotę z doświadczonym prawnikiem – radcą prawnym lub adwokatem. Poniżej można znaleźć przykładowe orzeczenie sądu w sprawie o  odszkodowanie i zadośćuczynienie, gdzie jednym z urazów był uraz śródczaszkowy.

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział I Cywilny z dnia 2 czerwca 2014 r., sygn. akt: I C 1303/12

Kwota wypłacona przez ubezpieczyciela: 300.000,00 zł

Kwota zasądzona przez sąd: 100.000,00 zł

Razem należne zadośćuczynienie: 400 000,00 zł

„W wyniku zdarzenia powódka doznała licznych i ciężkich obrażeń ciała w postaci : urazu czaszkowo-mózgowego z wgłobieniem kości pokrywy czaszki lewej okolicy skroniowej, wieloogniskowego urazu mózgu z krwotokiem do układu komorowego, krwiaka podtwardówkowego, niewydolności oddechowej, stłuczenia klatki piersiowej, złamania trzonów kręgosłupa, złamania podudzia prawego oraz porażenia nerwu i zeza zbieżnego oka prawego. Te wielonarządowe obrażenia ciała spowodowały zaś konieczność wielomiesięcznego leczenia i rehabilitacji, także poza granicami Polski, zaś negatywne skutki zdarzenia powódka odczuwa do chwili obecnej.

Biorąc zatem pod uwagę stwierdzony w opiniach biegłych sądowych procentowy uszczerbek na zdrowiu powódki, zakres poniesionych przez nią cierpień fizycznych i psychicznych, jej wiek, aktualny stan zdrowia i rokowania na przyszłość, Sąd uznał, iż należne jej z tytułu zaistniałego zdarzenia zadośćuczynienie winno, obok wypłaconej już przez stronę pozwaną kwoty 350.000 zł, wynieść dalsze 100.000 zł. Kwota ta, w ocenie Sądu, jest bowiem adekwatna w stosunku do rozmiaru cierpień i poczucia krzywdy doznanych przez powódkę.”

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie ?

Kliknij tutaj. 

__

Poniżej znajdują się słowa kluczowe po których można trafić do niniejszego artykułu:

Wstrząśnienie odszkodowanie

Urazowy obrzęk mózgu odszkodowanie

Rozlany uraz mózgu odszkodowanie

Ogniskowy uraz mózgu odszkodowanie

Krwotok nadtwardówkowy odszkodowanie

Urazowy krwotok podtwardówkowy odszkodowanie

Urazowy krwotok podpajęczynówkowy odszkodowanie

Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności odszkodowanie

Inne urazy śródczaszkowe odszkodowanie

Uraz śródczaszkowy, nieokreślony odszkodowanie

Odszkodowania Poznań

Kancelaria prawna odszkodowania

Prawnik odszkodowania

Adwokat odszkodowania

Odszkodowania komunikacyjne

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji prawnej w sprawie o odszkodowanie.

Tel: +48 518 101 211

Mail: kancelaria@szlegal.pl

Adres: ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

Możesz także skorzystać z formularza kontaktowego:

    Akceptuję regulamin i politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z kontaktem. Regulamin | Polityka Prywatności [recaptcha]