Scroll Top
ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

Klient Indywidualny

 • Eksmisje
 • Doradztwo Prawne
 • Podział
 • Zniesienie Współwłasności
 • Ochrona Własności
 • Analiza Stanu Prawnego
 • Sprawy Wieczystoksięgowe
 • Odszkodowania 
 • Zasiedzenie
 • Sporządzanie Umów
 • Analiza Umów
 • Prowadzenie Negocjacji
 • Klauzule Niedozwolone
 • Alimenty
 • Władza Rodzicielska
 • Kontakty z Małoletnim
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Ustalenie i Zaprzeczenie Ojcostwa
 • Obniżenie i Uchylenie Alimentów
 • Ustalenie Istnienia Stosunku Pracy
 • Spory Zbiorowe z Pracodawcą
 • Odszkodowanie za Niesłuszne Zwolnienie z Pracy
 • Przywrócenie do Pracy
 • Powództwo o Zapłatę Wynagrodzenia
 • Zakaz Konkurencji
 • Mobing w Pracy
 • Dyskryminacja w Pracy
 • Molestowanie w Pracy
 • Wydanie Świadectwa Pracy
 • Sprawy o zadośćuczynienie 
 • Sprawy o zaniechanie naruszeń 
 • Sprawy o usunięcie skutków 
 • Sprawa o Zachowek
 • Postępowanie o Stwierdzenie Nabycia Spadku
 • Postępowanie o Dział Spadku
 • Uchylenie lub Zmiana Postanowienia o Stwierdzeniu Nabycia Spadku
 • Sprawy Testamentowe
 • Skargi do Sądu Administracyjnego
 • Odwołania od Decyzji Organów Administracji
 • Sporządzanie Opinii Prawnych 
 • Prawo Budowlane
 • Sprawy o wznowienie postępowania
 • Sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji
 • Sprawy zażaleniowe

Poznań Adwokat, Radca Prawny

Cennik Usług Prawnych

ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

tel: +48 518 101 211