Scroll Top
ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

ODSZKODOWANIE ZA ZŁAMANIE RĘKI

Takie urazy jak przerwanie ciągłości kości, mogą przydarzyć się każdemu w najmniej spodziewanych okolicznościach. Jeśli doszło do powstania tego typu obrażenia, można starać się o uzyskanie odszkodowania za złamania w określonej wysokości, np. na poziomie nadgarstka. W przypadku, gdy uszczerbek na zdrowiu wynika z niezawinionego przez ofiarę wypadku, poszkodowanemu przysługuje prawo do zadośćuczynienia wypłacanego z polisy OC sprawcy zdarzenia. Z pozyskanych w ten sposób środków można pokryć koszty leczenia i rehabilitacji ręki, zakupu niezbędnych leków itp.

Działająca w Poznaniu kancelaria prawna Stawicka Zych świadczy profesjonalną pomoc na rzecz klientów, których wskutek działania bądź zaniechania wykonania określonych czynności (np. odśnieżenia chodnika) przez osoby trzecie, spotkało złamanie ręki na poziomie nadgarstka lub w innym miejscu. Udzielamy poszkodowanym porad oraz towarzyszymy im na każdym etapie postępowania o odszkodowanie za poniesiony uszczerbek na zdrowiu.

Złamanie ręki: otwarte czy zamknięte?

Jedną z najważniejszych kwestii, od których zależy zarówno postępowanie medyczne, jak i wysokość rekompensaty finansowej za złamanie ręki, jest rozpoznanie jego specyfiki. Rozróżnia się dwa rodzaje tego rodzaje tego urazu:

 • otwarty,
 • zamknięty.

Złamanie otwarte skutkuje rozdarciem tkanek miękkich przez struktury kostne – może mieć ono charakter łagodny, gdy przebicie jest bardzo niewielkie, podczas gdy obrażenia są szerokie, a ilość odłamów kostnych duża, mowa o urazie wyższego stopnia. Z kolei zamknięte złamanie na poziomie nadgarstka i ręki powoduje z reguły mniejsze uszkodzenia. Jak nietrudno się domyślić, odszkodowanie jest wyższe w przypadku najpoważniejszych urazów otwartych. Wówczas towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają nawet 100 000 złotych. Konkretna kwota zależy jednak nie tylko od samego złamania i wynikających z niego obrażeń oraz skutków dla poszkodowanego, ale również – a raczej przede wszystkim – z polisy ubezpieczeniowej i jej parametrów, o czym piszemy poniżej.

Odszkodowanie za złamanie ręki – jaką polisę wybrać?

Od odpowiednego wyboru oferty zależy zarówno liczba, jak i wysokość świadczeń, które zostaną udzielone przez towarzystwo po złamaniu ręki na poziomie nadgarstka. W takim razie, czym się kierować i na którą z nich się zdecydować? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że przeważnie sama „goła”, czyli o ograniczonym zakresie obejmowania konkretnych wydarzeń losowych, polisa na życie nie zapewni odszkodowania – należy dobrać do niej dodatkowe opcje, które rozszerzają ochronę również o zdrowie. Mowa o zapisach obejmujących:

 • urazy,
 • operacje,
 • leczenie i rehabilitację medyczną,
 • zdarzenia powodujące niezdolność do pracy,
 • assistance medyczne.

Ubezpieczenie obejmujące urazy i zdarzenia powodujące niezdolność do pracy pozwala na uzyskanie odszkodowania w razie ich wystąpienia. Tak samo polisa zawierająca ubezpieczenie ewentualnego ryzyka operacji i jej konsekwencji działa po jej przeprowadzeniu. Z kolei oferty, w których warunkach znajdują się zapisy o leczeniu i rehabilitacji, pozwalają na sfinansowanie ich kosztów, jak również wydatków na wszelkiego rodzaju sprzęt wykorzystywany w powrocie do zdrowia. Assistance medyczne zapewnia natomiast wszechstronną, fachową pomoc w razie pogorszenia się zdrowia ubezpieczonego.

Tak samo ważna, jeśli nie nawet ważniejsza niż sam zakres polisy, jest suma ubezpieczeniowa, od której wprost zależy wysokość odszkodowania – im niższa, tym mniejsza rekompensata i odwrotnie – wraz ze wzrostem jej wartości rośnie także potencjalna kwota. A zatem nie ma znaczenia, że hipotetycznie wykupione ubezpieczenie będzie obejmowało wszelkie zdarzenia i ryzyko potrzebne z punktu widzenia osoby po złamaniu ręki, skoro wypłacone odszkodowanie okaże się minimalne. Dlatego warto ustalić sumę ubezpieczeniową na takim poziomie, żeby w razie urazu zapewniała godne zadośćuczynienie, pamiętając przy tym, że ma bezpośredni wpływ na składkę.

Kiedy nie dostaniemy odszkodowania za złamanie ręki?

W niektórych sytuacjach nawet odpowiednio dobrana polisa z wysoką sumą ubezpieczeniową nie poskutkuje wypłatą odszkodowania za złamanie na poziomie nadgarstka. Chodzi o tzw. wyłączenia z odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, które są dokładnie wymienione w umowie (a dokładnie rzecz ujmując w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia OWU). Choć każda firma może je ustalać indywidualnie we własnym zakresie, to z reguły wśród tego rodzaju zapisów występują takie zdarzenia jak:

 • pozostawanie podczas wypadku pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • doznanie urazu w trakcie próby popełniania przestępstwa bądź samobójstwa,
 • złamanie ręki w wyniku uczestnictwa w strajku lub uprawiania innej niebezpiecznej aktywności, np. sportowej.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat odszkodowania za złamanie ręki na poziomie nadgarstka lub w innym miejscu, to zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Obsłużyliśmy już wiele tego rodzaju spraw, dlatego znamy procedury z nimi związane i wiemy, jak je przeprowadzić od początku do końca zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każde postępowanie traktujemy indywidualnie i proponujemy pomoc doradczą, wsparcie przy tworzeniu i zbieraniu dokumentów oraz reprezentowanie Klienta podczas rozpraw sądowych.

Kancelaria Prawna Stawicka Szadach sp.k. 
ul. Kościuszki 107/8,
61-717 Poznań
tel.: +48 518 101 211
e-mail: kancelaria@szlegal.pl 
Skype: szlegal

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji prawnej w sprawie o odszkodowanie.

Tel: +48 518 101 211

Mail: kancelaria@szlegal.pl

Adres: ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

Możesz także skorzystać z formularza kontaktowego:

  Akceptuję regulamin i politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z kontaktem. Regulamin | Polityka Prywatności [recaptcha]