Scroll Top
ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

Wypadek w pracy – odszkodowanie od pracodawcy

W większości przypadków za wypadek przy pracy uznaje się każde wywołane zewnętrzną przyczyną zdarzenie, które pociągnęło za sobą skutki w postaci doznania obrażeń ciała lub śmierci osoby wykonującej zadania służbowe. Co istotne, dotyczy to także sytuacji, gdy pokrzywdzony w momencie zajścia incydentu był w drodze do miejsca zatrudnienia. W takich okolicznościach poszkodowani oraz ich rodziny mają możliwość ubiegania się o odszkodowanie nie tylko z ZUS-u, ale także od pracodawcy.

Wysokość wypłaconego świadczenia musi być adekwatna do stopnia poniesionych strat – zarówno materialnych, jak i niematerialnych. Jeśli przełożony odmawia przekazania na rzecz ofiary wypadku przy pracy lub w drodze do niej zadośćuczynienia w należnej kwocie, można skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Odszkodowania – kancelaria

Adwokaci z kancelarii Stawicka Zych, działającej w Poznaniu, w pełni angażują się w powierzoną sprawę. Biorą na siebie odpowiedzialność za przeprowadzenie negocjacji z pracodawcą poszkodowanego. Na zlecenie klienta gromadzą materiał dowodowy. Przygotowują też pozwy i pisma procesowe oraz reprezentują interesy strony pokrzywdzonej w postępowaniu sądowym. Na każdym etapie procesu dokładają wszelkich starań, aby w danej sprawie zapadł korzystny dla poszkodowanego w zdarzeniu wyrok.

Warto mieć świadomość, że o odszkodowanie od pracodawcy za wypadek przy pracy lub w drodze do niej można ubiegać się w terminie do trzech lat od zajścia zdarzenia. Czas ten wydłuża się nawet do 20 lat, jeśli doszło do popełnienia przestępstwa.

Rodzaje wypadków przy pracy

Zgodnie z przepisami zawartymi w obowiązującym obwieszczeniu ministra pracy, płac i spraw socjalnych z 5.5.1983 r., można rozróżnić 4 typy wypadków, za które należy się odszkodowanie od pracodawcy, a mianowicie:

  • śmiertelny – w jego następstwie stwierdzono zgon u osoby poszkodowanej,
  • ciężki – na jego skutek doszło do poważnego uszczerbku lub utraty zdrowia, jak np. ślepota, amputacja kończyny, bezpłodność,
  • urazy – w ich rezultacie nastąpiło uszkodzenie tkanek bądź narządów osoby poszkodowanej,
  • choroby zawodowe – przewlekłe i ciężkie dolegliwości zdrowotne, które wyniknęły z wykonywania obowiązków zawodowych, np. z uwagi na pracę w niebezpiecznych warunkach.

Ponadto prawo rozróżnia wypadki indywidualne, w których bierze udział jedna osoba, oraz grupowe, gdy poszkodowanych jest więcej.

Kto wypłaca odszkodowanie za wypadek w pracy?

Pracownicy zatrudnieni na etacie, ale też wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia, mogą liczyć na odszkodowanie zarówno od pracodawcy, jak i z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy jednak pamiętać, że rekompensata z tytułu obrażeń lub szkód po wypadku przy pracy może nie zostać przyznana, jeśli do zdarzenia doszło z winy pracownika, jak np. dopuszczenie się tzw. rażącego niedbalstwa czy postępowanie wbrew przepisom BHP. Odmowa odszkodowania dotyczy również pozostawania w stanie nietrzeźwości i pod wpływem środków odurzających.

Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

Pracownik ma prawo do wsparcia finansowego także z tytułu wypadku, do którego doszło w drodze do pracy. W takiej sytuacji świadczenie jest równe wynagrodzeniu i wypłacane co miesiąc przez 215 dni, przy czym przez pierwsze 33 dni opłaca je pracodawca, a następnie ZUS. Ponadto osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie od zarządcy danego terenu, na którym doszło do obrażeń, o ile były one wynikiem niedopełnienia przez niego obowiązków, np. ze względu na nieusunięcie śniegu z chodnika, w rezultacie czego doszło do potknięcia i złamania nogi.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat odszkodowania od pracodawcy za wypadek w pracy, to zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią:

Kancelaria Prawna Stawicka Szadach sp.k. 
ul. Kościuszki 107/8,
61-717 Poznań
tel.: +48 518 101 211
e-mail: kancelaria@szlegal.pl 
Skype: szlegal

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji prawnej w sprawie o odszkodowanie.

Tel: +48 518 101 211

Mail: kancelaria@szlegal.pl

Adres: ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

Możesz także skorzystać z formularza kontaktowego:

    Akceptuję regulamin i politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z kontaktem. Regulamin | Polityka Prywatności [recaptcha]