OBSZARY NASZEJ PRAKTYKI

Obsługa Prawna
Firm
Usługi prawne dla małych i średnich firm
Zadośćuczynienia i Odszkodowania
Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód na osobie oraz szkód majątkowych
Prawo
Spadkowe
Sprawy o zachowek, działowe, o stwierdzenie nabycia
Klienci
Indywidualni
Prawo rodzinne, spadkowe, zobowiązania
prawo własności intelektualnej
Prawo autorskie, prawo patentowe, ochrona danych osobowych
Prawo
Karne
Usługi prawne z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego.