OBSZARY NASZEJ PRAKTYKI

Obsługa Prawna Firm
Usługi prawne dla małych i średnich firm
Zadośćuczynienia i Odszkodowania
Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód na osobie oraz szkód majątkowych
Windykacja Należności
Odzyskiwanie długów w Polsce i na terenie krajów Unii Europejskiej
Klienci
Indywidualni
Prawo rodzinne, spadkowe, zobowiązania
prawo własności intelektualnej
Prawo autorskie, prawo patentowe, ochrona danych osobowych
Prawo Nowych Technologii
Usługi prawne w zakresie prawa IT, e-commerce oraz startupów