OBSZARY NASZEJ PRAKTYKI

Obsługa Prawna
Firm

Usługi prawne dla małych i średnich firm

Zadośćuczynienia i Odszkodowania

Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód na osobie oraz szkód majątkowych

Sprawy
Frankowe

Sprawy o unieważnienie umów kredytowych, klauzul niedozwolonych

Klienci
Indywidualni

Prawo rodzinne, spadkowe, zobowiązania

Zakładanie
Spółek

Rejestracja spółek w trybie zwykłym i S24

Prawo
Karne

Usługi prawne z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego.