Scroll Top
ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE

Na skutek wypadku drogowego często dochodzi do mniej lub bardziej poważnych urazów ciała oraz uszkodzenia samochodu. Osoby poszkodowane w takim zdarzeniu mogą ubiegać się o odszkodowanie w określonej, adekwatnej do stopnia poniesionej krzywdy, wysokości. Niestety często zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe unikają wypłacenia poszkodowanym świadczenia powypadkowego w pełnej kwocie. W takiej sytuacji mogą oni zwrócić się z prośbą o pomoc do profesjonalnych adwokatów.

Odszkodowania po wypadku – kancelaria adwokacka

Działająca w Poznaniu kancelaria prawna Stawicka Zych zatrudnia wysokiej klasy ekspertów, którzy specjalizują się w uzyskiwaniu odszkodowania po wypadku na rzecz pokrzywdzonych lub ich rodzin. Podchodzimy indywidualnie do każdej przedstawionej nam sprawy, poddając dokładnej analizie jej szczegóły. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować klientom adekwatne sposoby na rozwiązanie ich problemów. We wstępnej fazie współpracy ustalamy, jaką wysokość powinno mieć odszkodowanie za wypadek oraz jakie rodzaje roszczeń odszkodowawczych przysługują pokrzywdzonemu.

Zanim wystąpimy na drogę sądową, najpierw podejmujemy się przeprowadzenia negocjacji z firmą ubezpieczeniową sprawcy wypadku. Często bowiem zdarza się, że już na tym etapie obie strony dochodzą do porozumienia, w wyniku którego poszkodowani otrzymują odszkodowania powypadkowe w odpowiedniej wysokości. W przypadku, gdy polubowne negocjacje nie przyniosą pożądanego rezultatu, wyjściem pozostaje wszczęcie procesu przed sądem. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za przygotowanie wniosku oraz jego złożenie do właściwego organu. Pomagamy również klientom w zgromadzeniu materiału dowodowego, poświadczającego ich prawo do uzyskania odszkodowania powypadkowego w określonej wysokości. Reprezentujemy interesy poszkodowanych w trakcie postępowania toczącego się przed sądem.

Odszkodowania za wypadek przy pracy i w rolnictwie

Zakres kompetencji prawników zatrudnianych przez naszą kancelarię z Poznania nie ogranicza się tylko do udzielania profesjonalnego wsparcia ofiarom zdarzeń drogowych. Zajmujemy się też uzyskiwaniem świadczeń odszkodowawczych po wypadku przy pracy i w rolnictwie. Świadczymy kompleksową pomoc zarówno samym pokrzywdzonym, jak i ich rodzinom (w przypadku śmierci poszkodowanego). Uświadamiamy tym osobom, że mogą one starać się o odszkodowania powypadkowe nawet do dwudziestu lat po zdarzeniu. Na każdym etapie sprawy należycie angażujemy się w jej prowadzenie, dokładając starań, aby w danym postępowaniu został wydany możliwie korzystny wyrok dla klienta.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek?

Podstawowym warunkiem jest zebranie dowodów, które świadczą o winie określonej osoby fizycznej lub prawnej, a więc danego kierowcy albo instytucji czy firmy. Ich rodzaj zależy od specyfiki konkretnej sprawy – mogą mieć formę np. zeznań świadków, nagrań z monitoringu, dokumentów czy danych elektronicznych. Jako kancelaria prawna zajmująca się w Poznaniu odszkodowaniami powypadkowymi przejmujemy na siebie obowiązki związane z wykorzystaniem dowodów w sprawie. Działamy na podstawie obowiązujących przepisów i używamy ich z myślą o uzyskaniu rekompensaty finansowej za szkody wyrządzone Klientowi w ramach wypadku.

Rodzaje odszkodowania po wypadku

Posiłkując się przepisami zawartymi w kodeksie cywilnym, można wyróżnić kilkanaście rodzajów odszkodowania po wypadku, w tym z tytułu:

 • obrażeń fizycznych powodujących uszczerbek na zdrowiu,
 • obniżenia standardu życia po śmierci bliskich,
 • potencjalnie utraconych korzyści, np. z powodu czasowej niezdolności do pracy,
 • opłacenia usług pełnomocnika,
 • wydatków na przywrócenie pojazdu do stanu sprzed wypadku,
 • kosztów poniesionych na opłacenie biegłych,
 • cierpienia będącego efektem zdarzenia,
 • zadośćuczynienia po śmierci bliskiego,
 • renty z uwagi na ograniczenie perspektyw rozwoju w przyszłości, ciągłą niezdolność do pracy lub podwyższone koszty życia wynikające z wypadku; zamiast renty można też ustanowić wypłacane jednorazowo odszkodowanie w określonej kwocie,
 • wydatków na leczenie i rehabilitację,
 • opłacenia kosztów pogrzebu,
 • renty dla osób, którym zmarły dobrowolnie przekazywał środki do życia lub wobec których miał obowiązek alimentacyjny.

Co zrobić, gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku?

Gdy dochodzi do takiej sytuacji, należy postarać się zapamiętać tablice rejestracyjne pojazdu – to niezwykle pomocne w ubieganiu się o odszkodowanie po wypadku, którego sprawca pozostaje anonimowy. Kluczowe są wszelkie dowody, dlatego nie powinno się w żaden sposób ingerować w miejsce zdarzenia – należy zadbać o to, żeby do przyjazdu policji pozostało w identycznym stanie jak w momencie wypadku. Zabezpieczenie, jak również udokumentowanie miejsca zdarzenia ma tak samo duże znaczenie. Z odpowiednio przygotowaną dokumentacją można się zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który odpowiada za wypłacanie odszkodowań powypadkowych w przypadku, gdy sprawca jest anonimowy.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat odszkodowania powypadkowego, to zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią:

Kancelaria Prawna Stawicka Szadach sp.k. 
ul. Kościuszki 107/8,
61-717 Poznań
tel.: +48 518 101 211
e-mail: kancelaria@szlegal.pl
Skype: szlegal

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji prawnej w sprawie o odszkodowanie.

Tel: +48 518 101 211

Mail: kancelaria@szlegal.pl

Adres: ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

Możesz także skorzystać z formularza kontaktowego:

  Akceptuję regulamin i politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z kontaktem. Regulamin | Polityka Prywatności [recaptcha]