Scroll Top
ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

OBSŁUGA PRAWNA FIRM POZNAŃ

W ramach prowadzonej działalności, Kancelaria świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej firm.

Z doświadczenia wiemy, że zakres obsługi prawnej powinien być dopasowany indywidualnie do potrzeb przedsiębiorstwa. Z tego  powodu nie posiadamy sztywnie określonych warunków współpracy – przeciwnie, ustalamy je bezpośrednio z każdym klientem. Dzięki takim rozwiązaniom wszyscy współpracujący z Kancelarią Klienci mają pewność, że otrzymują usługi prawne, których naprawdę potrzebują.

Kancelaria świadczy usługi obsługi prawnej podmiotów gospodarczych w trzech wariantach:

 1. Rozliczenie godzinowe (od 100,00 zł netto)
 2. Miesięczny ryczałt (od 5 godzin w miesiącu) 
 3. System mieszany (zawierający oba powyższe warianty)

Dla klientów ważne jest, żeby ich sprawy były prowadzone w sposób należyty, z najwyższą starannością i zaangażowaniem.  W związku z powyższym, dla każdych nowych klientów, proponujemy miesięczny okres próbny, w ramach którego Kancelaria, będzie świadczyła swoje usługi na preferencyjnych warunkach, tak aby klient mógł zapoznać się ze specyfiką współpracy z Kancelarią oraz zdecydować, czy warunki świadczenia obsługi prawnej mu odpowiadają.

KONTAKT:

TEL: +48 518 101 211

MAIL: kancelaria@szlegal.pl

Siedziba Kancelarii:

Poznań, ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

Obsługa prawna firm - w czym możemy pomóc ?

Obsługa prawna firm jest świadczona przez prawników o dużym doświadczeniu zawodowym w zakresie prawa gospodarczego. W ramach swojej działalności współpracowali z największymi poznańskimi kancelariami prawnymi, a także jednym z największych podmiotów z sektora bankowego. Nasi prawnicy uczestniczyli w obsłudze prawnej dużych podmiotów gospodarczych, takich jak port lotniczy, spółki miejskie, spółki z branży piwowarskiej, budowlanej i deweloperskiej. Ponadto, brali udział w realizacji inwestycji takich jak budowa Stadionu Narodowego w Warszawie czy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

W ramach współpracy z Kancelarią, otrzymają Państwo:

 • profesjonalną obsługę prawną przedsiębiorstwa świadczoną przez zespół doświadczonych prawników,
 • bieżący dostęp do prowadzonych spraw za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
 • comiesięczny newsletter, obejmujący wprowadzone zmiany prawne,
 • stałą opiekę prawną,
 • miesiąc obsługi prawnej na preferencyjnych warunkach (dla nowych klientów).

Obsługa prawna firm - Obszary specjalizacji

Obsługa prawna firm

Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się z koniecznością szybkiego reagowania na sytuacje wymagające stosowania prawa. Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorców przy rozwiązywaniu bieżących zagadnień prawnych związanych z prowadzoną przez Klientów działalnością gospodarczą.

W ramach świadczonych usług prawnych z zakresu obsługi korporacyjnej, w szczególności można wymienić:

 • sporządzanie, opracowanie i negocjowanie umów gospodarczych,
 • bieżące doradztwo prawne,
 • optymalizację przedsiębiorstwa pod względem prawnym,
 • audyt wewnętrzny przedsiębiorstwa,
 • reprezentacja przed organami państwowymi,
 • sporządzanie pism do urzędów państwowych,
Obsługa prawna spółek

Prowadzenie przedsiębiorstwa w formie spółki prawa handlowego wymaga stosowania szeregu obowiązków nałożonych przez ustawy, w określonych prawem terminach. Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek osobowych i kapitałowych.

W ramach świadczonych przez Kancelarię usług z zakresu prawa spółek handlowych można wyróżnić:

 • rejestrację podmiotów gospodarczych w KRS,
 • dokonywanie wpisów i zmian w KRS,
 • bieżąca obsługa prawna organów spółek (m.in obsługa prawna walnych zgromadzeń wspólników, obsługa prawna zarządu spółki)
 • fuzje, przejęcia i przekształcanie spółek,
 • likwidacja i restrukturyzacja spółek,
 • doradztwo przy wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej.
zakładanie i rejestracja spółek

Zamówienia publiczne to dziedzina prawa, w której bardzo istotne jest stosowanie się do określonych prawem procedur.  Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego bez asysty prawnej często jest praktycznie niemożliwy.

W ramach obsługi prawnej w zakresie prawa zamówień publicznych, Kancelaria zapewnia:

 • analizę prawną dokumentacji przetargowej oraz SIWZ,
 • asystę prawną przy sporządzaniu oferty,
 • prowadzenie w imieniu Klienta korespondencji z zamawiającymi,
 • asystę prawną przy zawieraniu umowy o zamówienie publiczne,
 • reprezentację Klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Odszkodowanie wypadek przy pracy kancelaria

Zatrudnianie pracowników wiąże się z wieloma obowiązkami dla pracodawcy, w tym także tymi wynikającymi z prawa pracy. Naruszenie praw pracownika skutkować może daleko idącymi konsekwencjami finansowymi dla zakładu pracy.

Aby działalność naszych Klientów była zgodna z prawem pracy, Kancelaria zapewnia:

 • wsparcie prawne dla działu kadr,
 • audyt prowadzonej dokumentacji pracowniczej pod kątem zgodności z prawem pracy,
 • analizę prawną bieżących zagadnień prawnych,
 • reprezentację przed sądami w sprawach pracowniczych.
Kancelaria prawna poznan prowadzenie spraw sadowych

Spory sądowe są nieuniknione w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Aby w skuteczny sposób dochodzić swoich praw przed sądem niezbędna jest znajomość procedury sądowej oraz przygotowanie taktyki procesowej, która umożliwi uzyskanie jak najlepszego wyniku postępowania. Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w zakresie negocjacji, arbitrażu i sporów sądowych obejmujące wszelkie dziedziny prawa i rodzaje postępowań.

Kancelaria,w ramach obsługi prawnej, kompleksowo zajmuje się prowadzeniem spraw – od etapu sądowego, aż po wydanie prawomocnego wyroku, a następnie jeżeli zajdzie taka potrzeba, reprezentuje swoich klientów również na etapie postępowania egzekucyjnego.

Obsługa prawna firm - newsletter dla przedsiębiorców