Scroll Top
ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

Odszkodowania Poznań

Sprawy Frankowe

Jedną ze specjalizacji Kancelarii są sprawy frankowe. Nasi adwokaci i radcowie prawni z Poznania reprezentują kredytobiorców w procesach sądowych przeciwko bankom o unieważnienie umów kredytów denominowanych oraz indeksowanych do CHF i zwrot uiszczonych rat kapitałowo-odsetkowych, a także o zapłatę powstałych nadpłat wskutek stosowania przez banki klauzul niedozwolonych. Unieważnienie umowy kredytu indeksowanego lub skuteczne „odfrankowienie kredytu” skutkuje dla kredytobiorcy korzyścią nawet do kilkuset tysięcy złotych. 

Jesteśmy jedną z niewielu Kancelarii, która na stałe współpracuje z zespołem analityków z dziedziny inżynierii finansowej, co gwarantuje rzetelne i szczegółowe wyliczenie dochodzonych kwot już na etapie przedsądowym.

Przed zleceniem sprawy warto upewnić się, że będzie ona poprowadzona przez osoby kompetentne, w szczególności przez radców prawnych lub adwokatów – na rynku istnieje bowiem wiele podmiotów niebędących kancelariami prawnymi, które oferują usługi prawne związane ze „sprawami frankowymi”.  Podmioty te nie wiąże kodeks etyki adwokatów i radców prawnych oraz nie są one objęte  wymogiem posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Oto, w jaki sposób świadczymy pomoc na rzecz frankowiczów.

 

Poniżej znajdą Państwo szczegóły dotyczące naszej oferty. 

Dane Kontaktowe:

tel: +48 518 101 211

mail: kancelaria@szlegal.pl

Siedziba Kancelarii:

Poznań, ul. Kościuszki 107/8

 

  Akceptuję regulamin i politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z kontaktem. Regulamin | Polityka Prywatności

  Jakie prawa mają frankowicze ?

  Unieważnienie kredytu frankowego

  Osoba, która zawarła z bankiem umowę kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego może domagać się jej unieważnienia. Jedną z podstaw tego roszczenia jest art. 58 par. 1 k.c., który stanowi między innymi, że czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna.

  Umowę unieważnioną przez sąd, traktuje się jako nigdy niezawartą, co oznacza, że jej strony powinny zwrócić sobie to co świadczyły nawzajem. W przypadku kredytu denominowanego lub indeksowanego do franka szwajcarskiego powinno dojść  do rozliczenia dotychczasowych wpłat i ustalenia nadpłaty lub niedopłaty po stronie kredytobiorcy.

  Przykład:

  Bank pożyczył 800 000 zł. Kredytobiorca spłacił cały kredyt frankowy wraz z odsetkami i innymi kosztami w łącznej wys. 1 200 000 zł. Sąd unieważnił umowę kredytu.

  W związku z powyższym, kredytobiorca może domagać się zapłaty kwoty 1.200.000 zł, a bank od kredytobiorcy zapłaty kwoty 800.000 zł.

  Kredyty frankowe - unieważnienia kredytu

  Kredytobiorca posiadający umowę kredytu frankowego może także domagać się zwrotu nadpłat wskutek uznania klauzul indeksacyjnych za niedozwolone. Wówczas umowa kredytowa pozostaje ważna, lecz klauzule regulujące indeksację nie mają zastosowania. Powyższe skutkuje koniecznością ponownego przeliczenia kwoty należnej do spłaty na rzecz banku- bez zastosowania niekorzystnych zapisów umownych. Sąd na podstawie opinii biegłego sądowego przelicza kredyt z indeksowanego do waluty obcej na złotowy. Kompleksową pomoc w tego rodzaju sprawach frankowych zapewnia nasza kancelaria frankowa z Poznania.

  Przykład:

  Bank pożyczył 800 000 zł. Kredytobiorca spłacił 500 000 zł. Sąd uznał klauzule indeksacyjne za niedozwolone. Biegły przeliczył kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego na złotowy. Biegły uznał, że gdyby kredyt od początku był kredytem zaciągniętym w złotówkach, kredytobiorca spłaciłby do momentu wydania opinii 400 000 zł (gdyż raty byłyby niższe niż we CHF)

  W związku z powyższym, kredytobiorca może domagać się różnicy pomiędzy kwotą spłaconą (500 000 zł), a kwotą należną bankowi w przypadku kredytu złotowego (400 000 zł), a zatem ma roszczenie o zapłatę 100 000 zł. Pozostałą część kredytu kredytobiorca jest zobowiązany spłacić lecz zgodnie z nowym harmonogramem spłat w złotówkach.

  O ile może zmniejszyć się zobowiązanie wobec banku?

  uu

  Ostateczny wynik sprawy zależeć będzie od tego czy umowa kredytowa zostanie całkowicie unieważniona czy klauzule indeksacyjne zostaną uznane przez sąd za nieważne. Korzystniejsze dla kredytobiorcy jest zazwyczaj unieważnienie umowy kredytowej i zwrot świadczeń wzajemnych.

  W przypadku nieważnienia umowy, strony zwracają sobie wzajemnie to co otrzymały. Kwoty te zależeć będą od tego czy kredyt we frankach szwajcarskich został już spłacony czy kredytobiorca jest dopiero na początku spłaty kredytu.

  W przypadku uznania klauzul indeksacyjnych za niedozwolone,  to biegły sądowy wylicza nadpłatę powstałą z tytułu niedozwolonych postanowień umownych stosowanych przy przeliczaniu kwoty wypłacanego kredytu, poprzez oszacowanie wysokości należności banku względem kredytobiorcy (na dzień sporządzenia opinii)  z pominięciem klauzul niedozwolonych, czyli w taki sposób jakby umowa nie zakładała indeksacji  do  waluty  obcej,  przy zachowaniu pozostałych warunków (w tym dotyczących oprocentowania).

  Jak działamy?

  Zgłoszenie sprawy do analizy

  Analizujemy sprawę pod kątem możliwości wytoczenia pozwu przeciwko bankowi.

  Zawarcie umowy

  W sposób jasny i przejrzysty ustalamy warunki współpracy oraz honorarium Kancelarii

  Prowadzenie sprawy

  Reprezentujemy swoich klientów na każdym etapie sprawy – zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym

  Realizacja wyroku sądu

  Po uzyskaniu korzystnego orzeczenia sądu, egzekwujemy od banku jego wykonanie – poprzez wypłatę stosownej sumy lub aktualizacji harmonogramu spłat, zgodnie z wyrokiem sądu.

  DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG ?

  Przede wszystkim, w przeciwieństwie do wielu firm na rynku (często działających w formie spółek z o.o. czy akcyjnych), jesteśmy kancelarią prawną, tak więc prowadzeniem zleconych spraw frankowych zajmują się wykwalifikowani prawnicy – w tym adwokaci i radcowie prawni. W związku z powyższym, zlecone sprawy są prowadzone z najwyższą starannością oraz zgodnie z kodeksem etyki radców prawnych i adwokatów.

  Radca prawny i adwokat to zawody zaufania publicznego, tak więc powierzając nam sprawę masz pewność, że jest w dobrych rękach. Co więcej, każdy nasz radca prawny i adwokat posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu. Dzięki temu, sprawy klientów zawszę są w Kancelarii bezpieczne,  w przeciwieństwie do firm frankowych, które obowiązku takiego ubezpieczenia nie posiadają.

  Pamiętaj, zanim zdecydujesz się powierzyć swoją sprawę do prowadzenia podmiotowi innemu niż kancelaria prawna radcy prawnego lub adwokata, zastanów się, czy aby na pewno będzie to korzystne rozwiązanie. Firmy tego typu są z reguły nastawione bowiem tylko na szybki zysk, i często dążą do jak najszybszego zawarcia ugody, czasami także niekorzystnej dla ich klienta. Wynika to z faktu, iż w większości przypadków firmy te nie mogą reprezentować swoich klientów przed sądem powszechnym, w przeciwieństwie do profesjonalnych pełnomocników – radców prawnych i adwokatów świadczących pomoc dla frankowiczów.

  Nasza Kancelaria traktuje każdą sprawę indywidualnie – nie podzlecamy spraw frankowych innym pełnomocnikom spoza Kancelarii. Stawiamy na wysoką jakość świadczonych usług, a nie na ich ilość. 

  Zapewniamy przejrzystość i jasność naszych usług, w przypadku zatem jakichkolwiek wątpliwości, bardzo chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

  Wynagrodzenie

  Przy zawieraniu umowy, jedną z najważniejszych rzeczy jest kwestia zasad wynagrodzenia. Ważne jest zatem, aby te zasady były przejrzyste dla obu stron.

  Honorarium jest ustalane po wstępnej analizie sprawy, w trzech wariantach różniących się wysokością kwoty uiszczonej na wstępie i wysokością procentowego wynagrodzenia od wygranej kwoty na końcu postępowania. Klient może wybrać dogodny dla niego sposób płatności.

  Dla klientów w trudnej sytuacji finansowej, istnieje możliwość płatności ratalnej.

  Dzięki takim rozwiązaniom, wysokiej klasy usługi radców prawnych i adwokatów są dostępne w równym stopniu dla wszystkich „frankowiczów”, dzięki czemu mogą oni skutecznie dochodzić przysługujących im praw

  Pomoc frankowiczom - etapy prowadzenia sprawy

  Prowadzona przez nas w Poznaniu kancelaria frankowa zatrudnia doświadczonych adwokatów świadczących profesjonalną pomoc prawną na rzecz osób, które zaciągnęły kredyty frankowe. We wstępnej fazie współpracy prawnicy zapoznają się ze szczegółami przedstawionego przypadku i dokonują analizy treści umowy zawartej z bankiem. Dzięki temu są w stanie wskazać frankowiczom dalsze kierunki działań na drodze do odfrankowienia zobowiązania. Na życzenie klienta prowadzący sprawę adwokat dokonuje też oceny zasadności wystąpienia z powództwem przeciw bankowi. Określa również realne szanse frankowiczów na wydanie przez sąd korzystnego dla nich wyroku. W kolejnej fazie postępowania prawnik opracowuje pozew i kieruje go do właściwego organu sądowego. W trakcie toczącego się procesu reprezentuje interesy klienta, na którym ciąży kredyt frankowy.

  Kancelaria prawna - pomoc dla frankowiczów

  Mamy świadomość, że tylko profesjonalna pomoc prawna może przyczynić się do rozwiązania problemów finansowych osób, które zaciągnęły zobowiązanie w obcej walucie. Frankowicze mogą liczyć na kompleksowe wsparcie adwokatów prowadzących sprawę. Podejmowane przez nas działania (w tym przygotowywanie pozwów i pism procesowych) ukierunkowane są na unieważnienie umowy kredytu we frankach lub przewalutowanie długu. Jesteśmy kancelarią z Poznania, która na pierwszym miejscu stawia dobro konsumenta i jego zadowolenie z poziomu świadczonych usług.

  Kredyt we frankach - w czym może pomóc kancelaria adwokacka?

  Nasz zespół oferuje specjalistyczną pomoc na każdym etapie sprawy, począwszy od jej rozpoznania i analizy istniejących możliwości na jej rozwiązanie poprzez przeprowadzenie wszystkich formalności, skończywszy na reprezentowaniu klienta przed sądem. Jako kancelaria frankowa zajmujemy się m.in. doradztwem merytorycznym – w ramach współpracy zapewniamy pomoc informacyjną, sugerujemy wybór optymalnych strategii postępowania i podpowiadamy najlepsze rozwiązania. Dobrze wiemy, jak bardzo skomplikowane są sprawy dotyczące kredytów frankowych, dlatego wsparcie merytoryczne ze strony adwokata jest jedną naszych głównych usług.

  Czuwamy nad prawidłowym przebiegiem sprawy i dbamy o to, żeby wszelkie formalności zostały spełnione zgodnie z przepisami. Nasza rola polega też na sporządzaniu pism i przygotowywaniu dokumentacji. W imieniu klientów przejmujemy odpowiedzialność za komunikację z drugą stroną sporu i sądami, co pozwala mieć pewność, że wszelkie wnioski i formalne odpowiedzi są sporządzane w terminie oraz zgodnie z wymaganiami. Frankowicze z Poznania i okolic w ramach współpracy z naszą kancelarią otrzymują pomoc także podczas samych rozpraw, w których trakcie reprezentujemy ich interesy.

  Współpracę rozpoczynamy od dokładnej analizy danej sprawy. Ponieważ każda z nich ma indywidualny charakter, właśnie w taki sposób je traktujemy. Koncentrujemy się na potrzebach konkretnego frankowicza i poszukujemy dostępnych w ramach obowiązującego prawa narzędzi, które pozwalają na zmianę umowy obecnego kredytu frankowego. Ponieważ tego rodzaju pomoc zapewniliśmy już wielu osobom, wiemy, jak postępować w kontaktach zarówno z bankami, jak i sądami. Pozostajemy do dyspozycji klientów poszukujących adwokata z doświadczeniem w prowadzeniu spraw frankowych, których istotą są kredyty frankowe.