Scroll Top
ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

ODSZKODOWANIE ZA BŁĘDY MEDYCZNE

Nikt nie jest idealny, każdy z nas popełnia błędy – również doświadczeni i wykształceni w swojej specjalności lekarze. Nie znaczy to bynajmniej, że są oni zwolnieni z odpowiedzialności – tak jak wszyscy ludzie ponoszą konsekwencje swoich pomyłek. Z perspektywy pacjenta mogą się one wiązać z daleko idącymi i wysoce negatywnymi konsekwencjami, dlatego prawo przewiduje możliwość uzyskania odszkodowania za błędy medyczne. Jako kancelaria prawna Szlegal zajmujemy się takimi sprawami i pomagamy klientom w uzyskaniu rekompensaty z tytuły skutków wynikających z takich sytuacji.

Odszkodowanie za błąd medyczny – dla kogo?

Prawo do ubiegania się o odszkodowanie za błędy medyczne mają osoby korzystające zarówno z publicznych, jak i prywatnych usług, w tym również z zakresu medycyny estetycznej (np. operacje plastyczne). Przy procedurze odszkodowawczej nie ma znaczenia, czy chodzi o pomyłkę popełnioną przez lekarza rodzinnego podczas rutynowego badania, czy nieprawidłowe działanie chirurga w trakcie skomplikowanej operacji. W praktyce błędy medyków, które umożliwiają poszkodowanemu wystąpienie o zadośćuczynienie, to m.in.:

 • przepisanie nieprawidłowej recepty,
 • zaniedbania i złe decyzje podczas operacji oraz zabiegów,
 • nietrafna diagnoza,
 • zakażenie pacjenta z powodu nieprzestrzegania zasad higieny,
 • błędy podczas porodu,
 • urazy nerwów,
 • zaszycie przedmiotów w ciele pacjenta.

Definicja błędu medycznego

Podstawowe pytanie w kontekście tego tematu brzmi: co w świetle polskiego prawa uznaje się za błąd medyczny, za który należy się odszkodowanie? Ponieważ nie istnieje jego ścisła definicja, można ją skonstruować na podstawie wyroków sądowych w tego typu sprawach. Ogólnie rzecz biorąc, jest nim postępowanie personelu lekarskiego niezgodne ze sztuką lub etyką, które godzi w dobro pacjenta, a jego konsekwencje są dla niego negatywne. Dotyczy on zarówno lekarzy, jak i innych osób wykonujących zawody w szeroko rozumianej ochronie zdrowia, jak pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci, farmaceuci czy diagności laboratoryjni. Wszelkiego rodzaju nieprawidłowe wykonywanie obowiązków przez medyka lub ich całkowite zaniechanie można uznać za błąd medyczny, którego popełnienie uprawnia pacjenta do odszkodowania przeciwko danej placówce lub konkretnemu pracownikowi.

Rodzaje błędów medycznych

Jak więc widać, nie jest istotne, czy nieprawidłowe działanie na niekorzyść pacjenta wynikało ze świadomych decyzji, czy było wynikiem nieszczęśliwej pomyłki – bez względu na przyczynę osobie poszkodowanej należy się odszkodowanie za błędy medyczne. Można wyróżnić kilka typów postępowania, które da się w ten sposób zakwalifikować – mają one charakter:

 • decyzyjny – polega na przedstawieniu nieprawidłowej diagnozy, która nie odpowiada stanowi, w jakim znajduje się pacjent,
 • wykonawczy – jest wynikiem realizacji procedury w sposób niezgodny ze sztuką czy etyką lekarską,
 • organizacyjny – dotyczy przede wszystkim kadry kierowniczej placówek medycznych i polega na złej organizacji ich pracy, czego skutkiem było utracenie lub pogorszenie zdrowia przez pacjenta; jako przykład tego rodzaju błędu można podać zaniechania w obsadzeniu stanowisk w szpitalu, w wyniku czego potrzebujący nie otrzymał odpowiedniej opieki,
 • opiniodawczy – jest skutkiem wydania orzeczeń i porad, które nie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy.

Większość spraw o odszkodowanie za błędy medyczne ciągnie się latami z uwagi na trudność udowodnienia winy i powiązania jej ze stanem zdrowia poszkodowanego. Osoba skarżącą musi bowiem w sposób przekonujący uzasadnić, że ze względu na popełnione w placówce nieprawidłowości odniosła obrażenia fizyczne bądź psychiczne lub ewentualnie straty finansowe. Jak to zrobić? Przede wszystkim trzeba pamiętać, że po 3 latach od daty popełnienia błędu lub od dnia, w którym chory się dowiedział o wynikającej z niego szkodzie, roszczenia się przedawniają, dlatego po upływie tego okresu nie można starać się odszkodowanie. Termin 3 lat dotyczy spraw cywilnych, w których przypadku nie jest prowadzone postępowanie karne. Jeżeli natomiast ono się toczy, o rekompensatę można się starać aż do 20 lat od dnia popełnienia błędu medycznego.

Pomoc prawna przy uzyskaniu odszkodowania za błąd medyczny

Jeśli chodzi o sam proces dowodzenia nieprawidłowego postępowania lekarskiego, z tytułu którego należy się odszkodowanie, wykorzystuje się w tym celu m.in. dokumentację sporządzoną przez personel oraz opinie niezależnych biegłych. Mianowicie najpierw należy wystąpić do danej placówki, w której doszło do nieprawidłowości, o udostępnienie historii leczenia, a następnie skorzystać z usług biegłego specjalisty, którego zadaniem jest zbadanie konsekwencji zdrowotnych błędu medycznego dla zdrowia poszkodowanego. W ten sposób trzeba dowieść, że bezpośrednio przyczynił się on do obrażeń cielesnych bądź psychicznych albo finansowych, w związku z czym choremu należy się odszkodowanie.

Zadośćuczynienie pieniężne za błąd medyczny może składać się z kilku części. Rekompensata jest wypłacana m.in. z tytułu utraty zdrowia – im większe obrażenia spowodowały nieprawidłowości w postępowaniu medyków, tym wyższej kwoty można oczekiwać. Jeżeli obrażenia okazały się na tyle duże, że uniemożliwiły poszkodowanemu zarobkowanie, ma on prawo ubiegać się o odszkodowanie za utracone zarobki lub w skrajnym przypadku – za całkowitą niezdolność do pracy i w związku z tym o rentę. Ponadto obejmuje ono zwrot kosztów za wszelkiego rodzaju wydatki poniesione przez poszkodowanego na rehabilitację, leczenie i opiekę, które były konieczne ze względu na obrażenia odniesione z powodu błędu lekarskiego.

Jeżeli poszukują Państwo adwokatów, którzy mogliby zająć się Państwa sprawą dotyczącą nieprawidłowości w placówce medycznej, pozostajemy do dyspozycji. Zajmujemy się jej prowadzeniem na każdym etapie, począwszy od rozpoznania, poprzez przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i sporządzanie wniosków, skończywszy na reprezentowaniu Klienta w sądzie w razie potrzeby. Posiadamy doświadczenie w tego rodzaju postępowaniach, dzięki czemu wiemy, jak powinny one przebiegać i jak zgodnie z przepisami ubiegać się o odszkodowanie za błędy medyczne. Zachęcamy do zwrócenia się do specjalistów, by zwiększyć swoje szanse na pozytywne zakończenie całego procesu.

Kancelaria Prawna Stawicka Szadach sp.k. 
ul. Kościuszki 107/8,
61-717 Poznań
tel.: +48 518 101 211
e-mail: kancelaria@szlegal.pl 
Skype: szlegal

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji prawnej w sprawie o odszkodowanie.

Tel: +48 518 101 211

Mail: kancelaria@szlegal.pl

Adres: ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

Możesz także skorzystać z formularza kontaktowego:

  Akceptuję regulamin i politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z kontaktem. Regulamin | Polityka Prywatności [recaptcha]