Scroll Top
ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

URAZ NERWÓW CZASZKOWYCH ODSZKODOWANIE

Za uraz nerwów czaszkowych osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie. Zgodnie z art. 445 par. 1 Kodeksu cywilnego, kwota zadośćuczynienia należna osobie poszkodowanej powinna być odpowiednia. Przy ustalaniu jej wysokości, należy zatem brać pod uwagę m.in.:

  • rodzaj obrażeń i rozmiar związanych z nimi cierpień fizycznych i psychicznych,
  • stopień kalectwa,
  • poczucie nieprzydatności,
  • konieczność korzystania ze wsparcia bliskich,
  • wiek poszkodowanego,
  • postawę sprawcy.
URAZ NERWÓW CZASZKOWYCH ODSZKODOWANIE

Dla ustalenia wysokości zadośćuczynienia za uraz nerwów czaszkowych istotny może być także orzeczony przez biegłego sądowego procentowy uszczerbek na zdrowiu. Zwykle kwoty przyznane za procent uszczerbku oscylują w okolicach od 1 000,00 do 3 000,00 zł. Poza zadośćuczynieniem, osobie która doznała urazu nerwów czaszkowych przysługuje także odszkodowanie. Na jego wysokość składają się m.in. poniesione koszty leczenia, rehabilitacji, utraconych dochodów etc.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w przypadku doznania urazu nerwów czaszkowych, poszkodowanemu może także przysługiwać dożywotnia miesięczna renta od ubezpieczyciela lub sprawcy szkody.

URAZ NERWÓW CZASZKOWYCH – PRZYKŁADOWE ORZECZENIE SĄDU

Ostateczna kwota odszkodowania i zadośćuczynienia jest uzależniona od wielu czynników, w związku z czym najlepiej skonsultować możliwą do dochodzenia kwotę z doświadczonym prawnikiem – radcą prawnym lub adwokatem. Poniżej można znaleźć przykładowe orzeczenie sądu powszechnego w sprawie o  odszkodowanie i zadośćuczynienie, gdzie jednym z urazów był uraz nerwów czaszkowych.

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie, I Wydział Cywilny z dnia 19 marca 2015 r. sygn. akt: I C 704/13

Kwota wypłacona przez ubezpieczyciela: 15.000,00 zł

Kwota zasądzona przez sąd: 125.000,00 zł

Razem należne zadośćuczynienie: 140 000,00 zł

Obrażenia, jakich doznała A. C.w następstwie wypadku komunikacyjnego z dnia (…) stanowią ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci licznych i szpecących blizn. Jej lewy policzek jest drętwy, drętwieniu uległy również lewa połowa nosa oraz wargi górnej. Powódka do chwili obecnej zgłasza liczne i częste dolegliwości bólowe lewej zatoki szczękowej, które nasilają się podczas zmiany pogody lub ciśnienia atmosferycznego, co wymaga częstego przyjmowania leków przeciwbólowych. Doznany przez powódkę uraz, przy uwzględnieniu rozmiarów blizn i zaburzeń funkcji tkanek, zakwalifikowany został przez biegłego z zakresu chirurgii stomatologicznej na 20% trwałego uszczerbku na zdrowiu, natomiast uraz spowodowany złamaniem szczęki, aktualnie bez zaburzeń czynności stawu skroniowo-żuchwowego, na 5% trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Na twarzy powódki widoczne są nadal drobne blizny pourazowe w okolicy lewego policzka, brody i szyi – zagojone, bez cech oszpecenia, a poniżej lewego oczodołu blizna szpecącą z zaciągnięciem skóry. Okolica dolnej krawędzi lewego oczodołu powódki jest zniekształcona. Doznany przez powódkę uraz twarzy wymagający leczenia operacyjnego spowodował uszkodzenie u niej nerwów czaszkowych – II, III i V po stronie lewej. Według opinii biegłego neurologa uszkodzenie gałęzi V2 nerwu trójdzielnego lewego powoduje 10% trwałego uszczerbku na zdrowiu, częściowe uszkodzenie nerwu okoruchowego lewego 10% trwałego uszczerbku na zdrowiu, a uszkodzenie powłok skóry twarzy z cechami szpecącymi 7% trwałego uszczerbku, co stanowi łącznie 27%. Doznane przez powódkę uszkodzenia nerwów czaszkowych oraz zmiany bliznowate i zniekształcające twarz mają charakter utrwalony.

(…)

Mając na uwadze wszystkie przedstawione wyżej okoliczności sprawy Sąd zasądził od pozwanego Towarzystwa (…)z siedzibą w W.na rzecz powódki A. C.kwotę 125.000 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia (…) do dnia zapłaty, o czym orzeczono w punkcie I wyroku.

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie ?

Kliknij tutaj. 

__

Poniżej znajdują się słowa kluczowe po których można trafić do niniejszego artykułu:

Uraz nerwu i dróg wzrokowych odszkodowanie

Uraz nerwu okoruchowego odszkodowanie

Uraz nerwu bloczkowego odszkodowanie

Uraz nerwu trójdzielnego odszkodowanie

Uraz nerwu odwodzącego odszkodowanie

Uraz nerwu twarzowego odszkodowanie

Uraz nerwu przedsionkowo-ślimakowego odszkodowanie

Uraz nerwu dodatkowego odszkodowanie

Uraz innych nerwów czaszkowych odszkodowanie

Uraz nieokreślonego nerwu czaszkowego odszkodowanie

Odszkodowania Poznań

Kancelaria prawna odszkodowania

Prawnik odszkodowania

Adwokat odszkodowania

Odszkodowania komunikacyjne

Prawnik odszkodowania

Adwokat odszkodowania

Odszkodowania komunikacyjne

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji prawnej w sprawie o odszkodowanie.

Tel: +48 518 101 211

Mail: kancelaria@szlegal.pl

Adres: ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

Możesz także skorzystać z formularza kontaktowego:

    Akceptuję regulamin i politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z kontaktem. Regulamin | Polityka Prywatności [recaptcha]