Scroll Top
ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

URAZ NERWÓW I RDZENIA KRĘGOWEGO ODCINKA PIERSIOWEGO KRĘGOSŁUPA ODSZKODOWANIE

 

Za uraz nerwów i rdzenia kręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie. Zgodnie z art. 445 par. 1 Kodeksu cywilnego, kwota zadośćuczynienia należna osobie poszkodowanej powinna być odpowiednia. Przy ustalaniu jej wysokości, należy zatem brać pod uwagę m.in.:

  • rodzaj obrażeń i rozmiar związanych z nimi cierpień fizycznych i psychicznych,
  • stopień kalectwa,
  • poczucie nieprzydatności,
  • konieczność korzystania ze wsparcia bliskich,
  • wiek poszkodowanego,
  • postawę sprawcy.
URAZ NERWÓW I RDZENIA KRĘGOWEGO ODCINKA PIERSIOWEGO KRĘGOSŁUPA

Dla ustalenia wysokości zadośćuczynienia za uraz nerwów i rdzenia kręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa, istotny może być także orzeczony przez biegłego sądowego procentowy uszczerbek na zdrowiu. Zwykle kwoty przyznane za procent uszczerbku oscylują w okolicach od 1 000,00 do 3 000,00 zł. Poza zadośćuczynieniem, osobie która doznała urazu nerwów i rdzenia kręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa przysługuje także odszkodowanie. Na jego wysokość składają się m.in. poniesione koszty leczenia, rehabilitacji, utraconych dochodów etc.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w przypadku doznania urazu nerwów i rdzenia kręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa, poszkodowanemu może także przysługiwać dożywotnia miesięczna renta od ubezpieczyciela lub sprawcy szkody.

URAZ NERWÓW I RDZENIA KRĘGOWEGO ODCINKA PIERSIOWEGO KRĘGOSŁUPA
– ORZECZNICTWO SĄDÓW POWSZECHNYCH

Ostateczna kwota odszkodowania i zadośćuczynienia jest uzależniona od wielu czynników, w związku z czym najlepiej skonsultować możliwą do dochodzenia kwotę z doświadczonym prawnikiem – radcą prawnym lub adwokatem. Poniżej można znaleźć przykładowe orzeczenie sądu w sprawie o  odszkodowanie i zadośćuczynienie, gdzie jednym z urazów był nerwów i rdzenia kręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa.

Kwota wypłacona przez ubezpieczyciela: 0 zł

Kwota zasądzona przez sąd: 150.000,00 zł

Razem należne zadośćuczynienie: 150.000,00 zł

Obrażenia doznane w wypadku spowodowały uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym z ograniczeniem ruchomości, stanowiące łącznie 15% stały uszczerbek na zdrowiu powódki. Doznane w wypadku złamanie żeber przejściowo ograniczało prawidłową ruchomość (szczególnie wdechowo – wydechowa) klatki piersiowej, jednak nie spowodowało zmian anatomicznych ani funkcjonalnych i nie skutkowało trwałym uszczerbkiem na zdrowiu powódki. Występujące obecnie na twarzy powódki w okolicy czołowej słabo widoczne blizny, nie powodują istotnych ubytków powłok, dysfunkcji tej okolicy ciała i nie mają istotnego charakteru szpecącego ani nie powodują uszczerbku na zdrowiu powódki.

(…)

Za kwotę odpowiadającą rozmiarowi krzywdy doznanej przez powódkę wskutek przedmiotowego należało zatem uznać 60% przyznanej przez Sąd Okręgowy sumy, czyli kwotę 150.000 zł. Suma ta uwzględnia czynniki istotne dla ustalenia wysokości zadośćuczynienia i okoliczności sprawy, odpowiadając poniesionej przez powódce krzywdzie na skutek wypadku z 20 czerwca 2003 r., spełniając funkcję kompensacyjną, jednocześnie bez niesłusznego wzbogacenia powódki.

.”

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie ?

Kliknij tutaj. 

__

Poniżej znajdują się słowa kluczowe po których można trafić do niniejszego artykułu:

Wstrząśnienie i obrzęk rdzenia kręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa odszkodowanie

Inne i nieokreślone urazy rdzenia kręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa odszkodowanie

Uraz nerwów rdzeniowych odcinka piersiowego kręgosłupa odszkodowanie

Uraz obwodowych nerwów klatki piersiowej odszkodowanie

Uraz nerwów układu sympatycznego klatki piersiowej odszkodowanie

Uraz innych nerwów klatki piersiowej odszkodowanie

Uraz nieokreślonego nerwu klatki piersiowej odszkodowanie

Odszkodowania Poznań

Kancelaria prawna odszkodowania

Prawnik odszkodowania

Adwokat odszkodowania

Odszkodowania komunikacyjne

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji prawnej w sprawie o odszkodowanie.

Tel: +48 518 101 211

Mail: kancelaria@szlegal.pl

Adres: ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

Możesz także skorzystać z formularza kontaktowego:

    Akceptuję regulamin i politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z kontaktem. Regulamin | Polityka Prywatności [recaptcha]