Scroll Top
ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

URAZ NERWÓW I RDZENIA KRĘGOWEGO ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA ODSZKODOWANIE

 

Za uraz nerwów i rdzenia kręgowego odcinka szyjnego kręgosłupa osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie. Zgodnie z art. 445 par. 1 Kodeksu cywilnego, kwota zadośćuczynienia należna osobie poszkodowanej powinna być odpowiednia. Przy ustalaniu jej wysokości, należy zatem brać pod uwagę m.in.:

  • rodzaj obrażeń i rozmiar związanych z nimi cierpień fizycznych i psychicznych,
  • stopień kalectwa,
  • poczucie nieprzydatności,
  • konieczność korzystania ze wsparcia bliskich,
  • wiek poszkodowanego,
  • postawę sprawcy.
URAZ NERWÓW I RDZENIA KRĘGOWEGO ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA ODSZKODOWANIE

Dla ustalenia wysokości zadośćuczynienia za uraz nerwów i rdzenia kręgowego odcinka szyjnego kręgosłupa istotny może być także orzeczony przez biegłego sądowego procentowy uszczerbek na zdrowiu. Zwykle kwoty przyznane za procent uszczerbku oscylują w okolicach od 1 000,00 do 3 000,00 zł. Poza zadośćuczynieniem, osobie która doznała urazu nerwów i rdzenia kręgowego odcinka szyjnego kręgosłupa przysługuje także odszkodowanie. Na jego wysokość składają się m.in. poniesione koszty leczenia, rehabilitacji, utraconych dochodów etc.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w przypadku doznania urazu nerwów i rdzenia kręgowego odcinka szyjnego kręgosłupa, poszkodowanemu może także przysługiwać dożywotnia miesięczna renta od ubezpieczyciela lub sprawcy szkody.

URAZ NERWÓW I RDZENIA KRĘGOWEGO ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA– ORZECZNICTWO SĄDÓW POWSZECHNYCH

Ostateczna kwota odszkodowania i zadośćuczynienia jest uzależniona od wielu czynników, w związku z czym najlepiej skonsultować możliwą do dochodzenia kwotę z doświadczonym prawnikiem – radcą prawnym lub adwokatem. Poniżej można znaleźć przykładowe orzeczenie sądu powszechnego w sprawie o  odszkodowanie i zadośćuczynienie, gdzie jednym z urazów był uraz nerwów i rdzenia kręgowego odcinka szyjnego kręgosłupa.

Kwota zadośćuczynienia wypłacona przez ubezpieczyciela: 200. 000,00 zł

Kwota zasądzona przez sąd: 580.000,00 zł

Razem należne zadośćuczynienie: 780 000,00 zł

Zasądzona dożywotnia comiesięczna renta: 3.600,00 zł

N. G. bezpośrednio z miejsca zdarzenia została przetransportowana karetką pogotowia do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w W. na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Po wykonaniu niezbędnych badań stwierdzono zwichnięcie szczeliny międzykręgowej C3-C4 z przemieszczeniem trzonu kręgu C4 do kanału ze zwężeniem tego kanału o 50%.

Powódka została następnie skierowana do Instytutu Centrum (…) w Ł. na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej, w którym przebywała w dniach 14 lutego – 18 marca 2011 roku. U powódki stwierdzono zaistnienie następujących obrażeń ciała:

stan po wypadku komunikacyjnym
stłuczenie i obrzęk rdzenia w odcinku szyjnym
stan po zabiegach stabilizacji przedniej i tylnej kręgosłupa
zapalenie płuc
cytomegalia
poprzeczne uszkodzenie rdzenia kręgowegowego
tetraplegia (porażenie czterokończynowe)

W trybie pilnym wykonano operację odbarczenia kanału kręgowego zwężonego wskutek zwichnięcia szczeliny międzykręgowej C3/C4 z przemieszczeniem trzonu kręgu C4 do kanału kręgowego. Z uwagi na występującą brachykardię u powódki wykonano w dniu 25 lutego 2011 roku zabieg tracheostomii, a następnie podłączono do respiratora z uwagi na konieczność stosowania sztucznej wentylacji.

(…)

Konsekwencją powyższych rozważań jest zasądzenie zadośćuczynienia w kwocie 580.000,00 zł, która to kwota wynika z następującego wyliczenia. Należne zadośćuczynienie to kwota 800.000,00 zł, pomniejszona o przyczynienie 10% to kwota 720.000,00 zł. Uwzględniając wypłaconą kwotę zadośćuczynienia 140.000,00 zł otrzymujemy do zasądzenia kwotę 580.000,00 zł.

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie ?

Kliknij tutaj. 

__

Poniżej znajdują się słowa kluczowe po których można trafić do niniejszego artykułu:

Wstrząśnienie i obrzęk odcinka szyjnego rdzenia kręgowego odszkodowanie

Inne i nieokreślone urazy odcinka szyjnego rdzenia kręgowego odszkodowanie

Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka szyjnego rdzenia kręgowego odszkodowanie

Uraz splotu ramiennego odszkodowanie

Uraz obwodowych nerwów szyi odszkodowanie

Uraz nerwów układu sympatycznego szyi odszkodowanie

Uraz innych i nieokreślonych nerwów szyi odszkodowanie

Odszkodowania Poznań

Kancelaria prawna odszkodowania

Prawnik odszkodowania

Adwokat odszkodowania

Odszkodowania komunikacyjne

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji prawnej w sprawie o odszkodowanie.

Tel: +48 518 101 211

Mail: kancelaria@szlegal.pl

Adres: ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

Możesz także skorzystać z formularza kontaktowego:

    Akceptuję regulamin i politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z kontaktem. Regulamin | Polityka Prywatności [recaptcha]