Scroll Top
ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

URAZ OKA I OCZODOŁU ODSZKODOWANIE

Za uraz oka i oczodołu osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie. Zgodnie z art. 445 par. 1 Kodeksu cywilnego, kwota zadośćuczynienia należna osobie poszkodowanej powinna być odpowiednia. Przy ustalaniu jej wysokości, należy zatem brać pod uwagę m.in.:

  • rodzaj obrażeń i rozmiar związanych z nimi cierpień fizycznych i psychicznych,
  • stopień kalectwa,
  • poczucie nieprzydatności,
  • konieczność korzystania ze wsparcia bliskich,
  • wiek poszkodowanego,
  • postawę sprawcy.
URAZ OKA I OCZODOŁU ODSZKODOWANIE

Dla ustalenia wysokości zadośćuczynienia za uraz oka i oczodołu  istotny może być także orzeczony przez biegłego sądowego procentowy uszczerbek na zdrowiu. Zwykle kwoty przyznane za procent uszczerbku oscylują w okolicach od 1 000,00 do 3 000,00 zł. Poza zadośćuczynieniem, osobie która doznała urazu oka i oczodołu przysługuje także odszkodowanie. Na jego wysokość składają się m.in. poniesione koszty leczenia, rehabilitacji, utraconych dochodów etc.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w przypadku doznania urazu oka i oczodołu, poszkodowanemu może także przysługiwać dożywotnia miesięczna renta od ubezpieczyciela lub sprawcy szkody.

URAZ OKA I OCZODOŁU – ORZECZNICTWO SĄDÓW POWSZECHNYCH

Ostateczna kwota odszkodowania i zadośćuczynienia jest uzależniona od wielu czynników, w związku z czym najlepiej skonsultować możliwą do dochodzenia kwotę z doświadczonym prawnikiem – radcą prawnym lub adwokatem. Poniżej można znaleźć przykładowe orzeczenie sądu w sprawie o  odszkodowanie i zadośćuczynienie, gdzie jednym z urazów był uraz oka i oczodołu.

Kwota wypłacona przez ubezpieczyciela: 10.000,00 zł

Kwota zasądzona przez sąd: 110.000,00 zł

Razem należne zadośćuczynienie: 120.000,00 zł

W pozwie z dnia 13 kwietnia 2011 r. (data złożenia pozwu) powód D.B. wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego (…) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. następujących kwot:

– 110.000 zł tytułem zadośćuczynienia

(…)

Dopuszczony w sprawie biegły z zakresu ortopedii potwierdził w swojej opinii przebyty przez powoda uraz kończyny i wskazał na obecne niewielkie wychudzenie mięśni lewej obręczy barkowej, widoczne blizny pooperacyjne, nieznaczne ograniczenia ruchomości barku, prawidłową ruchomość ręki. Powód może odczuwać dolegliwości bólowe w miejscu złamania przy zmianie pogody, co jest typowe przy takich urazach (k. 194 – 195 opinia ortopedy). Badający powoda biegły okulista wskazał na nieprawidłowe ustawienie gałki ocznej (zez) i odwarstwienie siatkówki oka prawego. Podał, że istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy urazem doznanym w wypadku a defektami wyżej wskazanymi. Przyczyną tego stanu rzeczy jest najprawdopodobniej urazu okolicy oczodołu i samej gałki ocznej. Biegły wskazał, że przed wypadkiem najprawdopodobniej w oku tym występowała krótkowzroczność, a wada ta mogła ułatwić odwarstwienie, ale sama w sobie nie mogła być jego przyczyną. Biegły w tej kwestii nie podzielił wniosków lekarza opiniującego dla pozwanego, który wskazał, że w dokumentacji medycznej brak jest informacji o urazie gałki ocznej. Doznany uraz okolicy oczodołu i nieprawidłowe ustawienie gałki ocznej widać na dokumentacji fotograficznej, co jest dowodem na to, że do takiego urazu doszło w trakcie przedmiotowego zdarzenia. W lewym oku biegły stwierdził krótkowzroczność i astygmatyzm. Okres trzech miesięcy po wypadku i powstaniu odwarstwienia siatkówki skutkuje praktyczną niemożnością poprawy stanu oka prawego, oko nie odzyska widzenia, choć można próbować przyłożenie to nie powróci funkcja fizjologiczna tj. widzenie (opinia k. 249 – 252). Wcześniejsze zgłoszenie się do okulisty w okresie do 3 miesięcy od wypadku mogło, ale nie musiało doprowadzić do polepszenia stanu oka. W chwili obecnej niemożliwe jest udzielenie odpowiedzi na pytanie na ile fakt niepodjęcia przez powoda jakichkolwiek działań a na ile samo odwarstwienie doprowadziło do powstania zaniewidzenia w oku prawym (opinia uzupełniająca biegłego okulisty k. 266 – 267).

Doznany przez powoda uraz głowy w następstwie przebytego wypadku komunikacyjnego potwierdził biegły z zakresu neurologii, jednakże ocena zakresu tego urazu i jego następstw nie była możliwa z uwagi na brak dokumentacji medycznej. Podczas badania neurologicznego powód nie zgłaszał dolegliwości zaś same przeprowadzone przez biegłego badania nie dały obrazu objawów patologicznych świadczących o trwałym uszkodzeniu centralnego układu nerwowego. Biegły nie stwierdził objawów podrażnienia ani ubytków w zakresie struktur układu nerwowego w tym również ręki. Ocena czy miały miejsce następstwa długotrwałego urazu nie była przez biegłego możliwa z uwagi na nie przedstawienie przez powoda pełnej dokumentacji medycznej powoda z pobytu w Klinice w dniach 26 czerwca – 8 lipca 2008 r. (opinia k. 288 – 290).

(…)

Powództwo, co do zasady zasługuje na uwzględnienie, jednakże korekcie poddać należało wskazaną przez stronę powodową wysokość dochodzonego odszkodowania i renty.

.”

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie ?

Kliknij tutaj. 

__

Poniżej znajdują się słowa kluczowe po których można trafić do niniejszego artykułu:

Uraz spojówki i abrazja rogówki bez wzmianki o ciele obcym odszkodowanie

Stłuczenie gałki ocznej i tkanek oczodołu odszkodowanie

Zranienie oka z pęknięciem i wypadnięciem lub utratą tkanek oka odszkodowanie

Zranienie oka bez wypadnięcia lub utraty tkanek oka odszkodowanie

Rana drążąca oczodołu z lub bez ciała obcego odszkodowanie

Rana drążąca gałki ocznej z ciałem obcym odszkodowanie

Rana drążąca gałki ocznej bez ciała obcego odszkodowanie

Wyrwanie oka odszkodowanie

Inne urazy oka i oczodołu odszkodowanie

Uraz oka i oczodołu, część nieokreślona odszkodowanie

Odszkodowania Poznań

Kancelaria prawna odszkodowania

Prawnik odszkodowania

Adwokat odszkodowania

Odszkodowania komunikacyjne

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji prawnej w sprawie o odszkodowanie.

Tel: +48 518 101 211

Mail: kancelaria@szlegal.pl

Adres: ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

Możesz także skorzystać z formularza kontaktowego:

    Akceptuję regulamin i politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z kontaktem. Regulamin | Polityka Prywatności [recaptcha]