1. Strona główna
  2. »
  3. SZLEGAL – Kancelaria Odszkodowawcza – Odszkodowania Poznań
  4. »
  5. Złamania zamknięte w obrębie szyi odszkodowanie

ZŁAMANIA ZAMKNIĘTE W OBRĘBIE SZYI ODSZKODOWANIE

Za złamania zamknięte w obrębie szyi osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie. Zgodnie z art. 445 par. 1 Kodeksu cywilnego, kwota zadośćuczynienia należna osobie poszkodowanej powinna być odpowiednia. Przy ustalaniu jej wysokości, należy zatem brać pod uwagę m.in.:

  • rodzaj obrażeń i rozmiar związanych z nimi cierpień fizycznych i psychicznych,
  • stopień kalectwa,
  • poczucie nieprzydatności,
  • konieczność korzystania ze wsparcia bliskich,
  • wiek poszkodowanego,
  • postawę sprawcy.
ZŁAMANIA ZAMKNIĘTE W OBRĘBIE SZYI ODSZKODOWANIE

Dla ustalenia wysokości zadośćuczynienia za złamania zamknięte w obrębie szyi istotny może być także orzeczony przez biegłego sądowego procentowy uszczerbek na zdrowiu. Zwykle kwoty przyznane za procent uszczerbku oscylują w okolicach od 1 000,00 do 3 000,00 zł. Poza zadośćuczynieniem, osobie która doznała złamań zamkniętych w obrębie szyi przysługuje także odszkodowanie. Na jego wysokość składają się m.in. poniesione koszty leczenia, rehabilitacji, utraconych dochodów etc.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w przypadku doznania złamań zamkniętych w obrębie szyi, poszkodowanemu może także przysługiwać dożywotnia miesięczna renta od ubezpieczyciela lub sprawcy szkody.

ZŁAMANIA ZAMKNIĘTE W OBRĘBIE SZYI – ORZECZNICTWO SĄDÓW POWSZECHNYCH

Ostateczna kwota odszkodowania i zadośćuczynienia jest uzależniona od wielu czynników, w związku z czym najlepiej skonsultować możliwą do dochodzenia kwotę z doświadczonym prawnikiem – radcą prawnym lub adwokatem. Poniżej można znaleźć przykładowe orzeczenie sądu powszechnego w sprawie o  odszkodowanie i zadośćuczynienie, gdzie jednym z urazów było złamanie zamknięte w obrębie szyi.

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, I Wydział Cywilny z dnia 14 maja 2014 roku, sygn. akt: I C 56/13

Kwota wypłacona przez ubezpieczyciela: 30.000,00 zł

Kwota zasądzona przez sąd: 70.000,00 zł

Razem należne zadośćuczynienie: 100 000,00 zł

Jak zostało wykazane powód doznał ciężkich obrażeń ciała: złamania kompresyjnego trzonu kręgu L1, złamania wyrostka poprzecznego prawego kręgu lewego L2, złamania wielołamowego nasady i przynasady kości ramiennej lewej, skręcenia kręgosłupa szyjnego. Powód przeszedł trzy zabiegi operacyjne. Złamanie kompresyjne trzonu L1 okazało się mniej stabilne niż początkowo oceniono i w związku z tym powód zmuszony był poddać się następnemu leczeniu operacyjnemu – wertebroplastyce (co polega na wstrzyknięciu do wnętrza trzonu kręgu cementu kostnego). Rehabilitacja musiała być prowadzona – z racji wielomiejscowych obrażeń- indywidualnie i wielokierunkowo. Z powodu doznanych urazów przez wiele miesięcy powód odczuwał ból barku prawego i kręgosłupa lędźwiowego oraz szyjnego, zmuszony był długo przyjmować środki przeciwbólowe. Wieloodłamowy charakter złamania sprawiał, że pomimo powodzenia leczenia operacyjnego powód zmuszony był przez wiele tygodni prowadzić oszczędny tryb życia i odciążać uszkodzoną kończynę. Zdany był wówczas na pomoc osób trzecich co pogłębiało jego dyskomfort.

Nie bez znaczenia dla ustalonego uszczerbku są też skutki w sferze psychiki powoda. Powód stał się nerwowy, przeżywa koszmarne sny, ograniczył kontakty społeczne oraz własną aktywność. Następstwem wypadku była utrata poczucia bezpieczeństwa i brak wpływu na sytuację. Ze względu na wykonywany zawód nie jest możliwe unikanie miejsca zdarzenia – na drodze do sądu gdzie wykonuje czynności zawodowe. Powoduje to reakcje emocjonalne, nad którymi nie może zapanować. Rokowania są trudne do oceny ze względu na to, że powód nie podjął dotychczas psychoterapii jednak istnieje szansa na poprawę stanu psychicznego. Aktualnie powód znajduje się w stanie subdepresji (nastrój depresyjny).

Kolejnym czynnikiem branym pod uwagę są następstwa wypadku w sferze codziennego życia. Powód w większości odzyskał sprawność uszkodzonych narządów. Niemniej jednak nie wrócił do pełnej sprawności sprzed wypadku, pomimo zadawalających skutków nowoczesnego leczenia. Ma nadal trudności z poruszaniem się samochodem w związku z niepełną sprawnością ręki i bólem kręgosłupa. Przy dłuższej podróży lewa ręka mu drętwieje. Częściej niż przed wypadkiem korzysta z pomocy innych osób- tak przy pracy zawodowej (dłuższe siedzenie, dźwiganie akt) jak i w codziennym życiu rodzinnym (nie może dźwigać cięższych przedmiotów).

Bardzo dotkliwe dla powoda są też skutki urazu w sferze ruchowej w zakresie uprawiania sporów. Przed wypadkiem powód regularnie trenował tenis, jeździł też na nartach. Z tych aktywności sportowych musiał zrezygnować, ze względu na odniesione urazy. Ten rodzaj aktywności stanowił nie tylko jego hobby, był to też sposób rozładowywania stresów i nadmiaru emocji po wyczerpującym dniu w pracy.

Reasumując- uwzględniając zakres doznanego uszczerbku na zdrowiu oraz wszelkie wskazane powyżej okoliczności, skutki tego urazu i wiek powoda, Sąd uznał, że odpowiednią sumą za doznaną krzywdę będzie łącznie kwota 100.000zł. Uwzględniając, że w postępowaniu likwidacyjnym wypłacono powodowi już sumę 30.000 zł Sąd zasądził dalszą kwotę 70.000zł, o czym orzekł w pkt I wyroku. Kwota ta, w ocenie Sądu, spełnia swoją kompensacyjną funkcję i w sposób należyty wynagradza powodowi doznaną krzywdę, jak i też nie prowadzi do nadmiernego wzbogacenia.

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie ?

Kliknij tutaj. 

__

Poniżej znajdują się słowa kluczowe po których można trafić do niniejszego artykułu:

Złamanie 1 kręgu szyjnego odszkodowanie

Złamanie 2 kręgu szyjnego odszkodowanie

Złamanie innego określonego kręgu szyjnego odszkodowanie

Liczne złamania odcinka szyjnego kręgosłupa odszkodowanie

Złamanie innych elementów chrzęstno-kostnych szyi odszkodowanie

Złamanie w obrębie szyi, część nieokreślona odszkodowanie

Odszkodowania Poznań

Kancelaria prawna odszkodowania

Prawnik odszkodowania

Adwokat odszkodowania

Odszkodowania komunikacyjne

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji prawnej w sprawie o odszkodowanie.

Tel: +48 518 101 211

Mail: kancelaria@szlegal.pl

Adres: ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

Możesz także skorzystać z formularza kontaktowego:

Akceptuję regulamin i politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z kontaktem.

Regulamin | Polityka Prywatności