Scroll Top
ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

ZŁAMANIE CZASZKI I KOŚCI TWARZOCZASZKI ODSZKODOWANIE

Za złamanie czaszki i kości twarzoczaszki osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie. Zgodnie z art. 445 par. 1 Kodeksu cywilnego, kwota zadośćuczynienia należna osobie poszkodowanej powinna być odpowiednia. Przy ustalaniu jej wysokości, należy zatem brać pod uwagę m.in.:

  • rodzaj obrażeń i rozmiar związanych z nimi cierpień fizycznych i psychicznych,
  • stopień kalectwa,
  • poczucie nieprzydatności,
  • konieczność korzystania ze wsparcia bliskich,
  • wiek poszkodowanego,
  • postawę sprawcy.
Złamanie czaszki i kości twarzoczaszki odszkodowanie

Dla ustalenia wysokości zadośćuczynienia za złamanie czaszki i kości twarzoczaszki  istotny może być także orzeczony przez biegłego sądowego procentowy uszczerbek na zdrowiu. Zwykle kwoty przyznane za procent uszczerbku oscylują w okolicach od 1 000,00 do 3 000,00 zł. Poza zadośćuczynieniem, osobie która doznała złamania czaszki i kości twarzoczaszki przysługuje także odszkodowanie. Na jego wysokość składają się m.in. poniesione koszty leczenia, rehabilitacji, utraconych dochodów etc.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w przypadku doznania złamania czaszki i kości twarzoczaszki, poszkodowanemu może także przysługiwać dożywotnia miesięczna renta od ubezpieczyciela lub sprawcy szkody.

ZŁAMANIE CZASZKI I KOŚCI TWARZOCZASZKI – PRZYKŁADOWE ORZECZENIE SĄDU

Ostateczna kwota odszkodowania i zadośćuczynienia jest uzależniona od wielu czynników, w związku z czym najlepiej skonsultować możliwą do dochodzenia kwotę z doświadczonym prawnikiem – radcą prawnym lub adwokatem. Poniżej można znaleźć przykładowe orzeczenie sądu w sprawie o  odszkodowanie i zadośćuczynienie, gdzie jednym z urazów było złamanie czaszki i kości twarzoczaszki.

Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, I Wydział Cywilny z dnia 27 kwietnia 2015 r. sygn. akt I C 53/15

Kwota wypłacona przez ubezpieczyciela: 48.000,00 zł

Kwota zasądzona przez sąd: 130.000,00 zł

Razem należne zadośćuczynienie: 178 000,00 zł

„Sąd uznał, że dla złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych powódki należy przyznać jej zadośćuczynienie w kwocie 178.000 zł. Po odliczeniu jednak wypłaconej przez ubezpieczyciela kwoty 48.000 zł, Sąd zasądził ostatecznie 130.000 zł tytułem zadośćuczynienia.

Proces leczniczy powypadkowy powódki w kilku szpitalach był związany z dolegliwościami bólowymi, na co zwracali uwagę powołani biegli sądowi. Szczególnie bolesne były dla powódki zabiegi związane z pielęgnacją i operacjami oka. Sam uraz twarzoczaszki był bolesny i wymagał zmiany konsystencji podawanych posiłków. Powypadkowy stan powódki wymagał również wsparcia ze strony najbliższych, gdyż z uwagi na złamanie ręki i uraz oka nie była samodzielna.”

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie ?

Kliknij tutaj. 

__

Poniżej znajdują się słowa kluczowe po których można trafić do niniejszego artykułu:

Złamanie kości sklepienia czaszki odszkodowanie

Złamanie kości podstawy czaszki odszkodowanie

Złamanie kości nosowych odszkodowanie

Złamanie dna oczodołu odszkodowanie

Złamanie kości jarzmowej i szczęki odszkodowanie

Złamanie zęba odszkodowanie

Złamanie żuchwy odszkodowanie

Wielokrotne złamania kości czaszki i twarzoczaszki odszkodowanie

Złamanie innych kości czaszki i twarzoczaszki odszkodowanie

Złamanie kości czaszki i twarzoczaszki część nieokreślona odszkodowanie

Odszkodowania Poznań

Kancelaria prawna odszkodowania

Prawnik odszkodowania

Adwokat odszkodowania

Odszkodowania komunikacyjne

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji prawnej w sprawie o odszkodowanie.

Tel: +48 518 101 211

Mail: kancelaria@szlegal.pl

Adres: ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

Możesz także skorzystać z formularza kontaktowego:

    Akceptuję regulamin i politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z kontaktem. Regulamin | Polityka Prywatności [recaptcha]