złamanie nasady dalszej kości promieniowej z przemieszczeniem odszkodowanie

Za złamanie nasady dalszej kości promieniowej z przemieszczeniem osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Zgodnie z art. 445 par. 1 Kodeksu cywilnego, kwota zadośćuczynienia należna osobie poszkodowanej powinna być odpowiednia. Przy ustalaniu jej wysokości, należy zatem brać pod uwagę m.in.:

  • rodzaj obrażeń i rozmiar związanych z nimi cierpień fizycznych i psychicznych,
  • stopień kalectwa,
  • poczucie nieprzydatności,
  • konieczność korzystania ze wsparcia bliskich,
  • wiek poszkodowanego,
  • postawa sprawcy.

Dla ustalenia wysokości zadośćuczynienia za złamanie nasady dalszej kości promieniowej z przemieszczeniem istotny może być także orzeczony procentowy uszczerbek na zdrowiu. Zwykle kwoty przyznane za procent uszczerbku oscylują w okolicach 3 000,00 zł.

Złamanie nasady dalszej kości promieniowej z przemieszczeniem – orzecznictwo sądów powszechnych

Wyrok Sąd Okręgowego w Świdnicy z dnia 12 lutego 2013 roku, sygn. akt II Ca 448/12

“Z ustaleń Sądu Rejonowego wynika, że 10 października 2008 r. powódka uczestniczyła w wypadku komunikacyjnym jako pasażerka. Po wypadku została przewieziona do Specjalistycznego (…)P., gdzie stwierdzono u niej złamanie wieloodłamowe nasady dalszej kości promieniowej prawej z przemieszczeniem typu C.i oderwanie wyrostka rylcowatego kości łokciowej, krwiak nadgarstka prawego, krwiaki i otarcia naskórka obu podudzi. (…) Wbrew zarzutom apelacji postępowanie dowodowe przed sądami obu instancji wykazało, że rozmiar krzywdy powódki, jej cierpienia fizyczne po wypadku oraz związane z nimi ujemne przeżycia psychiczne, znaczny bo 40% trwały uszczerbek na zdrowiu i wpływ wypadku na życie prywatne i zawodowe powódki były na tyle doniosłe, że odpowiednią kompensatą tej krzywdy jest zadośćuczynienie w wysokości 80.000 zł.

Wyrok Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 28 sierpnia 2015 roku, sygn. akt I C 1094/14

“Uzasadniając swe roszczenie powódka wskazała, iż w dniu 14 października 2011 roku w S. na ul. (…)potknęła się o wystającą płytę chodnikową i upadła, na skutek czego doznała obrażeń ciała w postaci złamania nasady dalszej kości promieniowej prawej z przemieszczeniem. (…)

Reasumując – finansowe żądania zgłoszone przez powódkę Sąd uznał za usprawiedliwione łącznie do kwoty 22.000,00 zł. z odsetkami ustawowymi (…)”

 

Odszkodowania Poznań

BEZPŁATNA KONSULTACJA W SPRAWIE O ODSZKODOWANIE LUB ZADOŚĆUCZYNIENIE

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Kancelarią i umówienia wizyty w celu otrzymania bezpłatnej analizy sprawy oraz oceny szans na uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia.

TEL: +48 518 101 211

MAIL: kancelaria@szlegal.pl

Kancelaria bezpłatnie analizuje sprawy również on-line. W tym celu zapraszamy Państwa do skorzystania z formularza kontaktowego i opisania sprawy. 

Prosimy pamiętać, że odmowa wypłaty odszkodowania lub jego zaniżenie, w większości wypadków jest niezgodna z art. 363 § 1 KC, na podstawie którego, sprawca szkody (lub ubezpieczyciel sprawcy) jest zobowiązany do zapłaty uprawnionemu pełnego odszkodowania,  a zatem wszelkich poniesionych w związku z wypadkiem kosztów.

Ponadto, oprócz odszkodowania, poszkodowanemu, zgodnie z art. 445 § 1 KC. w związku z art. 444 § 1 KC, należy się także kwota zadośćuczynienia za ból i cierpienia fizyczne oraz psychiczne.

Więcej informacji na temat działalności Kancelarii można znaleźć tutaj.

 

Akceptuję regulamin i politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z kontaktem.

Regulamin | Polityka Prywatności