1. Strona główna
  2. »
  3. SZLEGAL – Kancelaria Odszkodowawcza – Odszkodowania Poznań
  4. »
  5. ZWICHNIĘCIE, SKRĘCENIE I NADERWANIE STAWÓW I WIĘZADEŁ KLATKI PIERSIOWEJ ODSZKODOWANIE

ZWICHNIĘCIE, SKRĘCENIE I NADERWANIE STAWÓW I WIĘZADEŁ KLATKI PIERSIOWEJ ODSZKODOWANIE

Za zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł klatki piersiowej osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie. Zgodnie z art. 445 par. 1 Kodeksu cywilnego, kwota zadośćuczynienia należna osobie poszkodowanej powinna być odpowiednia. Przy ustalaniu jej wysokości, należy zatem brać pod uwagę m.in.:

  • rodzaj obrażeń i rozmiar związanych z nimi cierpień fizycznych i psychicznych,
  • stopień kalectwa,
  • poczucie nieprzydatności,
  • konieczność korzystania ze wsparcia bliskich,
  • wiek poszkodowanego,
  • postawę sprawcy.
ZWICHNIĘCIE, SKRĘCENIE I NADERWANIE STAWÓW I WIĘZADEŁ KLATKI PIERSIOWEJ ODSZKODOWANIE

Dla ustalenia wysokości zadośćuczynienia za zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł klatki piersiowej, istotny może być także orzeczony przez biegłego sądowego procentowy uszczerbek na zdrowiu. Zwykle kwoty przyznane za procent uszczerbku oscylują w okolicach od 1 000,00 do 3 000,00 zł. Poza zadośćuczynieniem, osobie która doznała zwichnięcia, skręcenia i naderwania stawów i więzadeł klatki piersiowej przysługuje także odszkodowanie. Na jego wysokość składają się m.in. poniesione koszty leczenia, rehabilitacji, utraconych dochodów etc.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w przypadku doznania zwichnięcia, skręcenia i naderwania stawów i więzadeł klatki piersiowej, poszkodowanemu może także przysługiwać dożywotnia miesięczna renta od ubezpieczyciela lub sprawcy szkody.

ZWICHNIĘCIE, SKRĘCENIE I NADERWANIE STAWÓW I WIĘZADEŁ KLATKI PIERSIOWEJ
– ORZECZNICTWO SĄDÓW POWSZECHNYCH

Ostateczna kwota odszkodowania i zadośćuczynienia jest uzależniona od wielu czynników, w związku z czym najlepiej skonsultować możliwą do dochodzenia kwotę z doświadczonym prawnikiem – radcą prawnym lub adwokatem. Poniżej można znaleźć przykładowe orzeczenie sądu powszechnego w sprawie o  odszkodowanie i zadośćuczynienie, gdzie jednym z urazów było zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł klatki piersiowej.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z dnia 17 lipca 2018 roku, sygn. akt:  II C 361/16

Kwota wypłacona przez ubezpieczyciela: 1.500,00 zł

Kwota zasądzona przez sąd: 22.500,00 zł

Razem należne zadośćuczynienie: 24.000,00 zł

W dniu 6 sierpnia 2014 r. powódka zgłosiła się do CM (…) z bólami szyi i kręgosłupa piersiowego. Badaniem neurologicznym stwierdzono wzmożone napięcie mięśni przykręgosłupowych po prawej stronie i skoliozę piersiową. Chirurg ortopeda stwierdzał bolesność w okolicy grzbietowej lewego śródręcza, bez zasinienia i obrzęku, lewej i prawej okolicy przedrzepkowej, ślad obrzęku, zasinienia i bolesność grzbietu prawej stopy. Powódkę zaopatrzono w kołnierz ortopedyczny typu P., zalecono go na czas stania, siedzenia i chodzenia w ciągu dnia przez ok. 2-3 tygodnie. Zdjęcia RTG nie wykazały zmian urazowych. W badaniu MR stwierdzono niewielką wypuklinę krążka miedzykręgowego na poziomie C4/C5. W opisie zdjęć RTG kręgosłupa radiolog podał pęknięcie lewego wyrostka poprzecznego kręgu (…) bez istotnego przemieszczenia odłamów. Postawiono rozpoznanie: skręcenie kręgosłupa szyjnego, powierzchowny uraz prawej stopy, powierzchowny uraz klatki piersiowej.

(…)

Dlatego też zdaniem Sądu biorąc pod uwagę powyższe argumenty, za uzasadnioną i adekwatną do poniesionej przez powódkę krzywdy należało uznać kwotę 24.000 złotych. Z uwagi na fakt, że pozwany wcześniej wypłacił powódce tytułem zadośćuczynienia kwotę 1.500 złotych, Sąd w niniejszej sprawie zasądził na rzecz powódki różnicę w kwocie należnej i wypłaconej w sumie 22.500 złotych.

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie ?

Kliknij tutaj. 

__

Poniżej znajdują się słowa kluczowe po których można trafić do niniejszego artykułu:

Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa odszkodowanie

Zwichnięcie kręgu odcinka piersiowego kręgosłupa odszkodowanie

Zwichnięcie innych i nieokreślonych części klatki piersiowej odszkodowanie

Skręcenie i naderwanie odcinka piersiowego kręgosłupa odszkodowanie

Skręcenie i naderwanie żeber i mostka odszkodowanie

Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części klatki piersiowej odszkodowanie

Odszkodowania Poznań

Kancelaria prawna odszkodowania

Prawnik odszkodowania

Adwokat odszkodowania

Odszkodowania komunikacyjne

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji prawnej w sprawie o odszkodowanie.

Tel: +48 518 101 211

Mail: kancelaria@szlegal.pl

Adres: ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

Możesz także skorzystać z formularza kontaktowego:

Akceptuję regulamin i politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z kontaktem.

Regulamin | Polityka Prywatności