PRAWO CYWILNE

Jedną ze specjalizacji Kancelarii jest prawo rodzinne. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych, spraw o podział majątku wspólnego, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej. Ze względu na wagę spraw rodzinnych w życiu naszych Klientów, dążymy do rozstrzygnięcia sporów przy wykorzystaniu mediacji, terapii rodzinnej i spotkań z psychologami dziecięcymi, które mogą prowadzić do zawarcia ugody i załagodzenia powstałego konfliktu.

Usługi obejmują:

– sprawy o rozwód i separację;

– sprawy o pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej;

– sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi;

– sprawy alimentacyjne;

– sprawy o unieważnienie małżeństwa;

– sprawy o podział majątku;

– sprawy o przysposobienie;

– sprawy dotyczące opieki i kurateli;

– sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie macierzyńska;

– sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;

– porady co do umów majątkowych małżeńskich, rozdzielności majątkowej;

– sprawy o ubezwłasnowolnienie;

– sprawy o stwierdzenie nabycia spadku;

– sprawy o dział spadku;

– sprawy o zachowek;

– sprawy dotyczące spisu inwentarza.