PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Świadczymy usługi prawne na rzecz osób fizycznych i prawnych tworzących wszelkie dobra objęte prawem autorskim. Koncentrujemy się na wspieramy działalności blogerów oraz startupów. Usługi kierujemy do klientów z branży reklamowej, telewizyjnej, muzycznej, graficznej, a także instytucji kulturalnych i artystów.

Oferujemy:

– bieżące doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej;

– prowadzenie negocjacji oraz mediacji w sporach z zakresu własności intelektualnej;

– rejestrację znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, wynalazków i domen internetowych;

– prowadzenie postępowań rejestrowych lub spornych;

– reprezentowanie Klientów w procesach sądowych i sądowoadministracyjnych dotyczących praw własności intelektualnej;

– sporządzanie lub opiniowanie umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich i umów licencyjnych, umów na korzystanie z logo;

– sporządzanie opinii, umów, regulaminów i innych dokumentów stworzonych na potrzeby korzystania z praw własności intelektualnej;

– tworzenie audytów wewnętrznych dotyczących prawa własności intelektualnej;

– wdrażanie skutecznych rozwiązań upraszczających procesy zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie;

– budowanie strategii ochrony dóbr intelektualnych,  pozycji i wizerunku firmy na rynku.

W ramach prawa własności intelektualnej, zajmujemy się także prawem nowych technologii.