1. Strona główna
  2. »
  3. Blog prawny
  4. »
  5. Ile bierze adwokat za sprawę o odszkodowanie?

Ile bierze adwokat za sprawę o odszkodowanie?

Wiele procesów dotyczących likwidacji szkody po wypadku ma swój finał w sądzie w związku z zaniżaniem wypłacanych kwot przez firmy ubezpieczeniowe. W takim przypadku trudno ubiegać się o rekompensatę w pojedynkę – bez znajomości przepisów i doświadczenia w tego rodzaju postępowaniach. Przydaje się wówczas pomoc prawna. Ile bierze adwokat za sprawę o odszkodowanie? Z jakimi jeszcze kosztami poza zatrudnieniem kancelarii odszkodowawczej należy się liczyć w sytuacji, gdy trafi ona na wokandę? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w artykule. Zachęcamy do lektury!

Ile bierze adwokat za sprawę o odszkodowanie?

Kiedy przydaje się adwokat?

Są sytuacje, w których z góry wiadomo, że bez pomocy prawnej kancelarii odszkodowawczej poszkodowany nie poradzi sobie dobrze w procesie z firmą ubezpieczeniową. Towarzystwo posiłkuje się sztabem specjalistów z doświadczeniem i wiedzą. W takim przypadku bez wsparcia ze strony specjalizującego się w tym zakresie prawnika wygranie sprawy o odszkodowanie jest raczej niemożliwe. Często wyznacznikiem podjęcia decyzji o tym, czy go zatrudniać, czy nie, są związane z tym koszty. To, ile bierze adwokat za pełnomocnictwo w postępowaniu, zależy od kilku czynników.

W jaki sposób ustala się honorarium adwokata?

Zanim zostanie podpisana umowa z kancelarią odszkodowawczą na reprezentowanie poszkodowanego, strony ustalają nie tylko warunki współpracy, ale i wysokość opłat za czynności adwokackie. Wówczas przy wycenie usług pod uwagę bierze się m.in.:

  • rodzaj i stopień skomplikowania sprawy – znaczenie ma jej wielowątkowość, ponieważ zdarzają się przypadki, które trzeba przeprowadzić w kilku postępowaniach: np. w pierwszej kolejności musi się odbyć postępowanie karne, dopiero potem proces o wypłatę zadośćuczynienia,
  • wymagany nakład pracy prawnika,
  • wysokość potencjalnej kwoty, jaką można uzyskać.

Nierzadko przy ustalaniu honorarium znaczenie ma renoma adwokata bądź kancelarii odszkodowawczej.

Jeśli jednak chodzi o maksymalną opłatę, to nie może być wyższa niż sześciokrotna stawka minimalna, która zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. W przypadku postępowania egzekucyjnego wyznacznikiem jest wysokość należnego roszczenia. Wynagrodzenie prawnika nie powinno także przekraczać podanej w pozwie kwoty.

Z jakimi jeszcze kosztami trzeba się liczyć?

Jeśli chodzi o koszty w sprawach o odszkodowania, pomoc prawna nie jest jedynym wydatkiem, z jakim należy się liczyć. Wniesienie pozwu wiąże się z opłatą, którą trzeba uiścić od razu. To, jaka będzie jej wysokość, zależy od: wartości przedmiotu sporu (WPS), czyli dochodzonej kwoty bez odsetek oraz trybu rozpatrywania sprawy.

Zgodnie z przepisami obowiązują następujące rodzaje opłat:

  • stała – pobierana w tej samej kwocie niezależnie od WPS, przy czym nie może być niższa niż 30 zł ani wyższa niż 5.000 zł,
  • stosunkowa – wynosi 5% WPS przekraczającego 20.000 zł (lub wartości przedmiotu zaskarżenia przy apelacji), a maksymalna stawka w tym przypadku to 200.000 zł,
  • podstawowa – jej wysokość to 30 zł i regulowana jest w sytuacji, gdy przepisy nie przewidują dla danej sprawy opłaty stosunkowej, stałej lub tymczasowej.

W uproszczonym postępowaniu sądowym w przypadku, gdy kwota dochodzonych roszczeń nie przekracza 10.000 złotych, opłaty wynoszą więc od 30 zł w górę.

Jakie możliwości i prawa ma poszkodowany?

W przypadku braku zasobów finansowych na wynajęcie adwokata i pokrycie wydatków związanych z procesem pozostaje jeszcze prawo do skorzystania z instytucji zwolnienia z kosztów sądowych. Inną opcją jest złożenie wniosku o ustanowienie prawnika z urzędu do prowadzenia sprawy o odszkodowanie. Nie ma jednak pewności, że będzie specjalistą w tego rodzaju przypadkach, który całkowicie zaangażuje się w postępowanie.

Czy powierzyć sprawę o odszkodowanie kancelarii odszkodowawczej?

Wsparcie kompetentnych osób w postępowaniu sądowym przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu może być bardzo przydatne. Nasza kancelaria odszkodowawcza oferuje kompleksową pomoc prawną w każdej, nawet najbardziej zawiłej sprawie o rekompensatę za uszczerbek na zdrowiu czy cierpienie psychiczne. W razie pytań można się z nami skontaktować telefonicznie lub osobiście – chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące dochodzenia odszkodowań.

Zostaw komentarz