Scroll Top
ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

Odszkodowanie za wypadek z OC sprawcy

Przepisy regulujące kwestię odszkodowania za wypadek z OC sprawcy przewidują szereg świadczeń osobie poszkodowanej. Mają one na celu zrekompensowanie szkód w kolizjach i wypadkach drogowych oraz zadośćuczynienie w przypadku doznania krzywdy fizycznej lub psychicznej czy też śmierci bliskiej osoby.
Z poniższego wpisu dowiesz się, jakie masz możliwości dochodzenia odszkodowania za wypadek z OC sprawcy.

W jakich sytuacjach możesz dochodzić odszkodowania z OC sprawcy?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest w Polsce obowiązkowe dla posiadacza każdego samochodu. Zgodnie z art. 34 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, odszkodowanie przysługuje „za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia”.

Jeśli dojdzie do kolizji lub wypadku, jako poszkodowany masz prawo domagać się stosownego  zadośćuczynienia lub odszkodowania z OC sprawcy wypadku. W zależności od charakteru wypadku czas, w jakim można skutecznie domagać się zadośćuczynienia z OC sprawcy, wynosi od 3 do nawet 20 lat.

Od czego zacząć dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy?

Jeśli dojdzie do szkody należy przede wszystkim uzyskać od jej sprawcy oświadczenie, które będzie zawierało:

 • Datę, godzinę i miejsce zdarzenia;
 • Imię i nazwisko, adres i PESEL uczestników zdarzenia;
 • Dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu m.in. nr polisy ze wskazaniem właściwego ubezpieczyciela;
 • Szczegółowy opis przebiegu zdarzenia;
 • Szczegółowy opis uszkodzonych części pojazdu;
 • Sprawcę zdarzenia;
 • Oświadczenie sprawcy o odpowiedzialności za zdarzenie;
 • Dane ewentualnych świadków.

Oświadczenie musi być podpisane przez obydwie strony. Znając numer rejestracyjny pojazdu, sprawdzisz w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego prawdziwość danych i aktualności OC.

Pamiętaj, by zawsze wezwać policję, jeśli jesteś uczestnikiem wypadku, ale również jeśli sprawca ma nieważną polisę OC, jest pod wpływem środków odurzających, oddalił się z miejsca zdarzenia lub utrudnia dochodzenie twoich praw.

Na jakie świadczenia odszkodowania z OC sprawcy możesz liczyć?

W zależności od wyrządzonych szkód (majątkowych lub niemajątkowych),  jako poszkodowany możesz ubiegać się o:

 1. Odszkodowanie za zniszczony pojazd.
 2. Holowanie samochodu po wypadku.
 3. Samochód zastępczy.
 4. Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji.
 5. Zwrot utraconych korzyści lub rentę.
 6. Zadośćuczynienie za ból i cierpienie.

W przypadku śmierci osoby bliskiej w wypadku, rodzina ma prawo uzyskać:

 1. Zwrot kosztów pogrzebu.
 2. Odszkodowanie za pogorszenie sytuacji materialnej.
 3. Rentę alimentacyjną.
 4. Zadośćuczynienie za śmierć bliskiego.

Potrzebujesz pomocy prawnej ? Skontaktuj się i bezpłatnie skonsultuj sprawę . 

  Akceptuję regulamin i politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z kontaktem. Regulamin | Polityka Prywatności [recaptcha]

  Posty powiązane

  Zostaw komentarz