Scroll Top
ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

Odszkodowanie za wypadek na śliskim chodniku

W okresie zimowym bardzo często dochodzi do sytuacji, gdy na ciągach pieszych zalega lód. Z niniejszego artykułu dowiecie się państwo jak uzyskać odszkodowanie za wypadek na śliskim chodniku.

odszkodowanie_za_wypadek_na_sliskim_chodniku

Odszkodowanie za wypadek na śliskim chodniku – kto zapłaci odszkodowanie ?

Jeżeli doszło do wypadku na śliskim chodniku, warto zachować zimną krew i o ile jest to możliwe zabezpieczyć dane świadków zdarzenia, a najlepiej wezwać także straż miejską lub policję, która sporządzi stosowną dokumentację z wypadku. Powyższe czynności zwiększą szanse na otrzymanie odszkodowania.

Za stan chodnika odpowiada jego właściciel – najczęściej gmina. Zwykle jednak, to nie ona będzie podmiotem do którego należy skierować swoje roszczenia o odszkodowanie a zarządca chodnika np. Zarząd Dróg Miejskich, któremu to gmina powierzyła „zarządzanie” chodnikami na jej terenie.

Podstawą odpowiedzialności zarządcy chodnika w przeważającej ilości przypadków będzie zasada winy z art. 415 Kodeksu cywilnego – przypisanie odpowiedzialności na podstawie tego przepisu wymaga wykazania winy zarządcy drogi. Wina ta może polegać np. na nieposypaniu chodnika solą lub piaskiem kiedy wymagają tego warunki atmosferyczne. Aby otrzymać odszkodowanie za wypadek na śliskim chodniku bardzo ważne jest należyte przygotowanie się do zgłoszenia sprawy, tak aby uniemożliwić drugiej stronie łatwe odparcie naszych argumentów lub wykorzystania ich przeciwko nam.

Odszkodowanie za wypadek na śliskim chodniku – jak ustalić wysokość odszkodowania ?

Zwykle wysokość odszkodowania za wypadek na śliskim chodniku wynosi sumę poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich, utraconych zarobków itd.

Poza odszkodowaniem poszkodowanemu przysługuje także zadośćuczynienie za doznaną w wyniku wypadku krzywdę. Zadośćuczynienie ma zrekompensować poszkodowanemu doznany ból i cierpienie spowodowane wypadkiem i doznanymi obrażeniami ciała np. złamaniami. Kwota „odpowiedniego zadośćuczynienia” w rozumieniu art. 445 Kodeksu cywilnego jest niewymierna – może wynosić od kliku do nawet kilkuset tysięcy złotych. Wysokość możliwego zadośćuczynienia warto skonsultować ze specjalizującym się w odszkodowaniach radcą prawnym lub adwokatem, który będzie mógł tę kwotę należycie oszacować.

Poszkodowanemu, który uległ poważnemu wypadkowi na śliskim chodniku, poza odszkodowaniem i zadośćuczynieniem przysługuje również miesięczna dożywotnia renta – w szczególności kiedy utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy, zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły się widoki na przyszłość. Tak jak w przypadku zadośćuczynienia, kwota renty również może być niewymierna. Zwykle jednak wynosi nawet do kilku tysięcy złotych miesięcznie do końca życia.

 

Autor:

radca prawny Tomasz Szadach

Potrzebujesz pomocy prawnej ? Skontaktuj się i bezpłatnie skonsultuj sprawę . 

    Akceptuję regulamin i politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z kontaktem. Regulamin | Polityka Prywatności [recaptcha]

    Posty powiązane

    Zostaw komentarz