Scroll Top
ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

Dochodzenie odszkodowania za wypadek samochodowy rady dla poszkodowanych

Z poniższego wpisu dowiesz się w jaki sposób dochodzić odszkodowania za wypadek samochodowy. W ramach tego artykułu omówione odszkodowanie za szkody materialne, a także za szkody osobowe, czyli zadośćuczynienie za doznane w wyniku wypadku obrażenia.

zdjecie odszkodowania za wypadek samochodowy

Dochodzenie odszkodowania za wypadek samochodowy – od czego zacząć?

W pierwszej kolejności najważniejsze jest zebranie całej niezbędnej dokumentacji, a przede wszystkim:

– notatki policji ze zdarzenia,

– zdjęcia/nagrania,

– dokumentacja medyczna (jeżeli odniesiono obrażenia ciała).

Kolejnym krokiem koniecznym dla uzyskania odszkodowania za wypadek samochodowy będzie zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi sprawcy zdarzenia. Zgłoszenia szkody można dokonać telefonicznie, a także mailowo lub pocztą tradycyjną z wykorzystaniem wzoru zgłoszenia szkody ubezpieczyciela. Moim zdaniem, najlepszym wyborem będzie jednak sporządzenie własnego pisma z pominięciem wzoru formularza zgłoszenia szkody i wysłania go pocztą/mailem do ubezpieczyciela. W ten sposób możemy najkorzystniej dla siebie opisać przebieg zdarzenia, nie dając ubezpieczycielowi punktu zaczepienia do oddalenia naszych roszczeń.

Dochodzenie odszkodowania za wypadek samochodowy – na co uważać?

Z mojego doświadczenia wynika, że w sprawach o uzyskanie odszkodowania za wypadek samochodowy, najczęstszą przyczyną nieuznania lub umniejszenia roszczeń poszkodowanego jest niepoprawne zgłoszenie szkody, tj. z pominięciem istotnych faktów, dokumentów, złe ujęcie przebiegu wypadku lub przyznanie się nie wprost do okoliczności które nie miały miejsca. Z tego względu warto się zastanowić nad powierzeniem przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zlecenia zgłoszenia szkody profesjonaliście – radcy prawnemu lub adwokatowi. W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że na rynku jest wiele podmiotów oferujących pomoc w podobnych sprawach, niebędących radcami prawnymi/adwokatami, które nie mogą prowadzić spraw przed sądem i często dążą do zawarcia ugody przedsądowej, która może być niekorzystna dla poszkodowanego. Warto zatem zweryfikować kto będzie prowadził zleconą sprawę – czy spółka z o.o. lub osoba niebędąca prawnikiem, czy też radca prawny lub adwokat, który poprowadzi sprawę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z kodeksem etyki zawodowej.

Dochodzenie odszkodowania za wypadek samochodowy – co mi przysługuje

W przypadku dochodzenia odszkodowania za wypadek samochodowy, poszkodowanemu przysługują następujące roszczenia:

  1. Odszkodowanie – czyli wszelkie poniesione w związku z wypadkiem koszty, tj. naprawy auta, utraty jego wartości handlowej, najmu pojazdu zastępczego. Jeżeli odniesiono obrażenia ciała, to także odszkodowanie za koszty leczenia i rehabilitacji, koszty lekarstw, opieki osób trzecich itd.
  2. Zadośćuczynienie – kwota mająca zadośćuczynić doznanej w wypadku krzywdzie, zwykle przysługuje wtedy gdy doznano w wypadku obrażenia ciała. Nie można jej wyliczyć, jest ona uzależniona od udowodnienia krzywdy i jej intensywności.
  3. Renta – kwota płatna co miesiąc na rzecz poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. W przypadku śmierci poszkodowanego, renta może przysługiwać także jego najbliższym – tzw. renta alimentacyjna.

Aby uzyskać najwyższą kwotę stosownego odszkodowania za wypadek samochodowy, należy swoje roszczenia dokładnie uzasadnić i udokumentować. W przeciwnym razie, ich uzyskanie może okazać się niemożliwe.

Dochodzenie odszkodowania za wypadek samochodowy – co dalej?

Po zgłoszeniu swoich roszczeń ubezpieczycielowi, ostatnim etapem będzie wydanie decyzji w przedmiocie zgłoszonych roszczeń, na podstawie której dojdzie do wypłaty odszkodowania za wypadek samochodowy. Jeżeli wydana decyzja okaże się niezadowalająca, konieczne będzie przygotowanie odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela można znaleźć klikając tutaj – wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela.

Autor:

radca prawny Tomasz Szadach

Potrzebujesz pomocy prawnej ? Skontaktuj się i bezpłatnie skonsultuj sprawę . 

    Akceptuję regulamin i politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z kontaktem. Regulamin | Polityka Prywatności [recaptcha]

    Posty powiązane

    Zostaw komentarz