Scroll Top
ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

Odszkodowanie za potrącenie na pasach

Przepisy regulujące kwestie odszkodowania za potrącenie pieszego na pasach są bardzo korzystne dla poszkodowanego pieszego. Mają one bowiem wymusić na kierowcach większą ostrożność podczas zbliżania się i przejeżdżania przez przejście dla pieszych. Z poniższego wpisu dowiesz się w jaki sposób dochodzić odszkodowania za potrącenie na pasach. W jego ramach zostanie omówione jak przygotować się do dochodzenia od ubezpieczyciela stosownego odszkodowania, na co zwrócić uwagę oraz czego unikać. Zapraszam do lektury.

Odszkodowanie za potracenie na pasach

Dochodzenie odszkodowania za potrącenie na pasach  – od czego zacząć?

W sprawie o odszkodowanie za potrącenie na pasach bardzo ważne jest solidne przygotowanie się przed zgłoszeniem sprawy ubezpieczycielowi. To jak opiszemy i udokumentujemy wpadek, będzie miało znaczenie czy i w jakiej wysokości wypłaci odszkodowanie ubezpieczyciel.

 

Powinniśmy zadbać o zebranie całego materiału dowodowego, potwierdzającego okoliczności wypadku, w szczególności będą to:

– nagrania z miejsca zdarzenia,

– dokumentacja zdjęciowa

– dokumentacja z prokuratury/policji,

– dokumentacja medyczna,

– oświadczenia świadków zdarzenia oraz sprawcy szkody.

 

Ponadto, należy także przygotować ewentualne rachunki i faktury, a także oświadczenia osób trzecich co do sprawowanej opieki nad poszkodowanym w wypadku.

 

Dochodzenie odszkodowania za potrącenie na pasach  – jak ustalane jest odszkodowanie?

 

Odszkodowanie i zadośćuczynienie w przypadku szkód tego typu jest ustalane w oparciu o opinię lekarską lekarza pracującego na zlecenie ubezpieczyciela. Lekarz ten decyduje czy dane faktury i koszty leczenia uznaje za zasadne. Ponadto, brane są pod uwagę również przesłane dokumenty.

 

Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego, wyznaczony przez ubezpieczyciela likwidator szkody wydaje decyzje w której ustala odszkodowanie oraz zadośćuczynienie, a czasami także rentę dla osoby potrąconej na pasach.

 

Od wydanej decyzji, jeżeli jest niezadowalająca, można się odwołać – warto jednak do tego się dobrze przygotować, gdyż jest to w praktyce jeden z ostatnich środków prawnych przed złożeniem pozwu o odszkodowanie.

 

Dochodzenie odszkodowania za potrącenie na pasach  – na jakie odszkodowanie mogę liczyć.

 

Co do zasady, osoba poszkodowana w wyniku potrącenia na pasach może mieć wobec sprawcy wypadku trzy roszczenia:

 

– odszkodowanie za poniesioną szkodę majątkową,

– zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,

– rentę odszkodowawczą.

 

Odszkodowanie jest to kwota mająca zrekompensować poniesione szkody majątkowe, takie jak koszty leczenia i rehabilitacji, opieki osób trzecich, zakupu lekarstw, specjalnej diety, dojazdów do placówek leczniczych itd. Jest to zatem zwrot wszelkich poniesionych kosztów w związku z wypadkiem – potrąceniem na pasach. Na koszty te składa się także utracone wynagrodzenie za prace/wykonywaną działalność gospodarczą.

 

Należy pamiętać, że na odszkodowanie składają się również przyszłe koszty leczenia – innymi słowy, sprawca szkody lub jego ubezpieczyciel mają obowiązek wyłożyć kwoty na dalsze leczenie.

 

Poszkodowany ma również prawo do stosownego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – kwota z tego tytułu jest niewymierna nie można bowiem przeliczyć wprost doznanej w wyniku potrącenia na pasach krzywdy na pieniądze. Kwotę należnego zadośćuczynienia zwykle się zatem szacuje, odnosząc się do podobnych spraw. Generalna zasada jest taka, że im większa krzywda (większy, ból, cierpienie, obrażenia ciała, trauma itp.) tym kwota zadośćuczynienia jest większa. W przypadku np. złamań kwoty zaczynają się od 10 tys. zł a kończą nawet na kilkuset tysiącach złotych. O pomoc w ustaleniu tej kwoty warto zwrócić się do specjalisty – radcy prawnego lub adwokata.

 

W przypadku, gdy poszkodowany w wypadku utracił całkowicie/częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby/zmniejszyły widoki na przyszłość, może on żądać od sprawcy szkody odpowiedniej renty. Jej wysokość jest zależna od aktualnego stanu zdrowia osoby poszkodowanej w wypadku oraz jej stałych potrzeb. Zwykle renta wypłacana jest kiedy poszkodowany został trwale okaleczony.

Dochodzenie odszkodowania za potrącenie na pasach  – zaniżone odszkodowanie lub zadośćuczynienie

Często zdarza się, że wypłacone kwoty tytułem odszkodowania lub zadośćuczynienia nie są adekwatne do poniesionych kosztów w związku z wypadkiem czy doznanej krzywdy. Warto wtedy rozważyć dalsze kroki w sprawie.

Zwykle, ostatnią możliwością przedsądowego rozstrzygnięcia sprawy, jest odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.  Odwołanie takie najlepiej wnieść na piśmie i dobrze uargumentować. Z uwagi na to, że jest to niemal ostatnia przedsądowa możliwość zamknięcia sprawy, należy je sporządzić z możliwie najwyższą starannością, podnosząc wszelkie argumenty oraz przedkładając całość posiadanych dowodów.

Należy pamiętać, że odwołanie przysługuje również, gdy ubezpieczyciel w ogóle nie wypłacił odszkodowania.

W przypadku, gdy decyzja ubezpieczyciela zostanie podtrzymana ewentualnym krokiem będzie złożenie powództwa do sądu cywilnego – rejonowego lub okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania poszkodowanego lub siedziby pozwanego. Decyzje jednak o wytoczeniu procesu warto skonsultować z radcą prawnym lub adwokatem, który oceni zasadność wystosowania powództwa i wysokość możliwych do uzyskania kwot w związku z potrąceniem na pasach.

Potrzebujesz pomocy prawnej ? Skontaktuj się i bezpłatnie skonsultuj sprawę . 

    Akceptuję regulamin i politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z kontaktem. Regulamin | Polityka Prywatności [recaptcha]

    Posty powiązane

    Zostaw komentarz