Scroll Top
ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

Szkoda komunikacyjna a odszkodowanie

W ostatnim czasie na rynku ubezpieczeniowym panuje wielkie zamieszanie związane ze wzrostem stawek za ubezpieczenie OC i AC. Powyższe zdaje się wynikać z coraz to większej świadomości prawnej ubezpieczonych i poszkodowanych, większej ilości wszczynanych spraw sądowych o odszkodowanie i zadośćuczynienie oraz zasądzenia większych kwot z tego tytułu. Zdaje się jednak, że to firmy ubezpieczeniowe same są sobie winne – co do zasady bowiem bardzo zaniżają wysokość należnego ubezpieczonemu odszkodowania.

Doświadczenie pokazuje jednak, że spora ilość spraw prowadzonych przeciwko ubezpieczycielom jest wszczynana z powództwa firm zajmujących się skupowaniem roszczeń o odszkodowanie od osób ubezpieczonych i poszkodowanych. Firmy te zarabiają w ten sposób na odszkodowaniu należnemu tym osobom.

Pojawia się zatem pytanie – czy warto  korzystać z usług firm odszkodowawczych ?

Odpowiedź na to pytanie jest w większości przypadków negatywna. Po co bowiem pozbawiać się możliwości dochodzenia wysokiego odszkodowania w zamian za niewielką kwotę od firmy odszkodowawczej za skupienie takiego roszczenia?

Moim zdaniem, zamiast zwracać się do takiej firmy warto skontaktować się z doświadczonym radcą prawnym lub adwokatem, który w ramach porady prawnej będzie mógł ocenić zasadność roszczenia, a w przyszłości także zająć się prowadzeniem sprawy walcząc o najwyższe możliwe odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie 

W ramach postępowania sądowego, jak już zostało to wcześniej wspomniane, dochodzone jest odszkodowanie i zadośćuczynienie. Te pojęcia nie są jednak tożsame. Mówiąc o odszkodowaniu mamy na myśli kwotę za wszelkie szkody majątkowe, jakie poniósł poszkodowany. W szczególności można za nie uznać: koszty naprawy pojazdu, koszty nowych części, utrata wartości rynkowej pojazdu, koszty wynajęcia samochodu zastępczego oraz koszty ewentualnego leczenia. Ubezpieczyciel wypłacając odszkodowanie z reguły wypłaca odszkodowanie w zaniżonej wysokości, często nie uwzględniając wszystkich czynników składających się na szkodę, chociaż zgodnie z zasadą pełnej kompensacji szkody winien jest naprawić szkodę w całości. Oprócz odszkodowania ubezpieczyciel często jest również zobowiązany do zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego, przez co rozumiemy kwotę mającą wynagrodzić poszkodowanemu doznane krzywdy, do których można zaliczyć m. in. stres związany z wypadkiem, uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, konieczność hospitalizacji czy też wydłużający się okres leczenia. Również w tym przypadku często zdarza się, że ubezpieczyciel odmawia wypłaty albo zaniża kwotę należnego poszkodowanemu zadośćuczynienia.

Praktyka Kancelarii pokazuje, że często jest o co z ubezpieczycielem walczyć. Postępowanie sądowe z reguł kończy się bowiem wyrokiem w którym sąd  przyznaje kwotę wielokrotnie przewyższającą proponowaną w postępowaniu likwidacyjnym przez ubezpieczyciela. Również fakt pojawienia się w sporze profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego lub adwokata powoduje, że ubezpieczyciele chętniej zawierają ugody w sprawie zadośćuczynień i odszkodowań, bez konieczności wszczynania sprawy sądowej.

Potrzebujesz bezpłatnej konsultacji w sprawie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie ? Kliknij tutaj. 

Potrzebujesz porady prawnej? Skontaktuj się. 

Bezpłatnie konsultujemy każdą sprawę.

kancelaria@szlegal.pl +48 518 101 211

lub skorzystaj z poniższego formularza

    Akceptuję regulamin i politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z kontaktem. Regulamin | Polityka Prywatności [recaptcha]

    Posty powiązane