1. Strona główna
  2. »
  3. Blog prawny
  4. »
  5. Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Odszkodowanie a zadośćuczynienie. Wiele osób poszkodowanych bardzo często ma problem z rozróżnieniem dwóch pojęć prawnych, a mianowicie odszkodowania i zadośćuczynienia. Poszkodowani stosują te pojęcia zamiennie lub uważają, że w jednym z nich zawiera się drugie. W tym wpisie postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości co do tych pojęć.

odszkodowanie a zadośćuczynienie

Odszkodowanie to nie to samo co zadośćuczynienie

Aby wyjaśnić czym różni się odszkodowanie od zadośćuczynienia należy rozpocząć od zdefiniowania każdego z nich.

Czym jest odszkodowanie ?

Odszkodowanie jest swoistego rodzaju świadczeniem, które ma za zadanie naprawić powstałą w majątku osoby poszkodowanej szkodę. Odszkodowanie może zatem przybrać postać określonej sumy pieniężnej, która ma na celu naprawienie tejże szkody.

Aby ustalić czym jest odszkodowanie, wyjaśnić należy również pojęcie szkody, która również często nie jest rozumiana w sposób należyty. Pod pojęciem szkody kryją się zasadniczo dwie rzeczy – strata rzeczywista (którą prawnicy nazywają damnum emergens) oraz utracone korzyści (lucrum cessans). Poprzez stratę rzeczywistą należy rozumieć to, co poszkodowany utracił w swoim majątku, ze względu na zdarzenie powodujące szkodę – przykładowo, taką stratą będą koszty poniesione na naprawę rozbitego w wypadku samochodu. Natomiast pod pojęciem utraconych korzyści rozumiemy to, co poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby zdarzenie takie nie zaistniało. Klasycznym przykładem utraconych korzyści mogą być nieuzyskane dochody taksówkarza z przewozu osób, w sytuacji gdy sprawca szkody zniszczył jego samochód.

Czym jest zadośćuczynienie ?

Zadośćuczynienie stanowi formę rekompensaty krzywdy doznanej przez osobę poszkodowaną, którą należy rozumieć jako ból i cierpienie. Oznacza to, że w przeciwieństwie do odszkodowania, jest ono niezależne od strat majątkowych poniesionych przez tą osobę.  Zadośćuczynienie przysługiwać może zatem w sytuacji, gdy w wyniku wypadku osoba poszkodowana doznała obrażeń ciała np. w postaci złamanej ręki czy nogi, lub negatywnych odczuć psychicznych.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie – podsumowanie

Reasumując, główną różnicą pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynienie jest ich funkcja, bowiem odszkodowanie dąży do naprawienia szkody powstałej w majątku osoby poszkodowanej, natomiast zadośćuczynienie ma za zadanie zrekompensować doznaną krzywdę, czyli ból i cierpienie.

Potrzebujesz bezpłatnej konsultacji w sprawie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie ? Kliknij tutaj. 

Ostatnie wpisy