1. Strona główna
  2. »
  3. Blog prawny
  4. »
  5. Zachowek po rodzicach

Zachowek po rodzicach

Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego, zachowek po rodzicach przysługuje m.in. dzieciom, gdy rodzice, dokonując rozporządzeń majątkowych lub testamentowych za swojego życia, doprowadzili do pokrzywdzenia dzieci przy spadkobraniu.

zachowek po rodzicach

Zachowek po ojcu lub matce

Zachowek po rodzicach może być dochodzony od osób, których majątek, z uwagi na rozporządzenia testamentowe lub majątkowe matki bądź ojca spadkobierców, uległ powiększeniu z pokrzywdzeniem dla dzieci. W takiej sytuacji, dzieciom przysługuje roszczenie o zapłatę zachowku w wysokości 2/3 albo 1/2 udziału spadkowego, jaki przypadałby im w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Pierwszą czynnością jaką należy zatem powziąć w celu dochodzenia zachowku jest jego obliczenie. Kwestia obliczania zachowku była już omawiana na łamach niniejszego bloga, a konkretnie w tym miejscu. Należy jednak pamiętać, że wysokość zachowku zależy od bardzo wielu czynników. Chcąc zatem określić wysokość zachowku precyzyjnie (co jest bardzo istotne dla ewentualnej sprawy sądowej), warto skorzystać z porady prawnej u profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego.

Po wyliczeniu przysługującej tytułem zachowku kwoty, kolejną czynnością powinno być zwrócenie się do osoby zobowiązanej o jego zapłatę. W tym miejscu, warto również poprosić o pomoc profesjonalistę – często bowiem, dzięki takiej pomocy można uniknąć długiego i kosztownego procesu sądowego.

Zachowek po rodzicach – postępowanie przed sądem

Jeżeli ostatecznie nie uda się dojść do porozumienia w kwestii zapłaty zachowku, jedyną drogą do jego wyegzekwowania jest powództwo o zapłatę zachowku. Sprawę o zachowek wnosi się do sądu rejonowego albo okręgowego – w zależności od wartości przedmiotu sporu. W trakcie procesu, powód jest zobowiązany do wykazania czy, i w jakiej wysokości, przysługuje mu zachowek. W takiej sprawie bardzo często konieczne jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego.

Do sprawy o zachowek należy się bardzo dobrze przygotować – ewentualne błędy strony powodowej mogą zostać wykorzystane przez pozwanego, co w konsekwencji może doprowadzić do przegrania sprawy. Wbrew pozorom, w sprawie o zachowek, pozwany może bowiem skutecznie bronić się podnosząc wiele zarzutów.

Czas trwania sprawy o zachowek w dużej mierze zależy od stopnia przygotowania stron procesu, złożonych wniosków dowodowych, podniesionych przez pozwanego zarzutów, jak i znajomości przepisów postępowania cywilnego. Z reguły, dobrze poprowadzona sprawa o zachowek nie powinna trwać więcej niż rok.

Więcej informacji na temat zachowku można znaleźć tu.

Zapraszamy również do obejrzenia prezentacji dot. prawa spadkowego:

Ostatnie wpisy

Zostaw komentarz