Scroll Top
ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

Odszkodowanie za odniesione w wypadku obrażenia

Wypadki na polskich drogach dotykają coraz większej ilości osób, ponadto dotyczą nie tylko kierowców samochodów, ale także rowerzystów, motocyklistów czy też pieszych. Warto wiedzieć, że za odniesione obrażenia należą się określone świadczenia. Odszkodowanie i zadośćuczynienie, jako dwa fundamentalne roszczenia osoby poszkodowanej, stanowią dwie odrębne instytucje prawa cywilnego. Wysokość świadczeń zależy od rozmiaru negatywnych skutków, jakich osoba poszkodowana doznała w wyniku zdarzenia powodującego szkodę.

scah

Wysokość odszkodowania

Instytucja zadośćuczynienia została uregulowana w artykule 445 Kodeksu cywilnego, w myśl którego sąd może przyznać osobie poszkodowanej odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie nie wymaga wykazania uszczerbku finansowego, bowiem ma ono być sposobem złagodzenia cierpień psychicznych w charakterze wewnętrznym. Jest ono zatem formą rekompensaty za krzywdę, w porównaniu do instytucji odszkodowania, której celem jest naprawienie szkody powstałej w majątku osoby poszkodowanej. Instytucja odszkodowania została uregulowana w art. 361 par. 2 w związku z art. 444 Kodeksu cywilnego zgodnie z którą, w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sprawca zobowiązany jest do naprawienia szkody, które obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Wysokość odszkodowania powinna być adekwatna do rozmiarów szkody. Funkcja kompensacyjna ma na celu wyrównać uszczerbek powstały u poszkodowanego w wyniku zdarzenia powodującego szkodę. Zwrot kosztów wynikłych z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia jest niejako wyznacznikiem wysokości odszkodowania. Uszkodzenia ciała może pozostawić wyraźne ślady zewnętrzne jak i wewnętrzne, z kolei rozstrój zdrowia to zakłócenie funkcjonowania organizmu w fizycznym i psychicznym wymiarze. Odszkodowanie winno obejmować wszelkie wydatki powstające w związku z uszkodzeniem ciała bądź rozstrojem zdrowia, obejmując m.in.:

 • koszty pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej bądź szpitalu,
 • koszty konsultacji u wybitnych specjalistów,
 • koszty związane z transportem chorego do placówki służby zdrowia
 • wydatki i koszty opieki leczniczej, pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej,
 • wydatki związane z koniecznością lepszego odżywiania się,
 • wydatki związane z zakupieniem niezbędnych lekarstw i innych środków leczniczych,
 • koszty leczenia za granicą.

 

Odszkodowanie – o czym pamiętać ?  

Kluczowym elementem jest gromadzenie wszelkiej dokumentacji medycznej, badań powypadkowych, faktur, rachunków, również w trakcie trwania leczenia i rehabilitacji. Istotna jest również dokumentacja potwierdzającą przebieg wypadku, czy też dokumentacja zdjęciowa miejsca zdarzenia, a także uszkodzonego mienia. W celu zabezpieczenia swoich praw, na miejsce zdarzenia należy wezwać stosowne służby, bądź też sporządzić oświadczenie, wskazujące na winę sprawcy. Dochodząc odszkodowania pamiętać należy, iż to na poszkodowanym ciąży obowiązek udowodnienia swoich roszczeń, gdyż ubezpieczyciel sprawcy wypadku opierać się będzie głównie na przedstawionej przez osobę poszkodowaną dokumentacji.

Potrzebujesz porady prawnej? Skontaktuj się. 

W przypadku odszkodowań bezpłatnie konsultujemy sprawę.

  Akceptuję regulamin i politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z kontaktem. Regulamin | Polityka Prywatności [recaptcha]

  Posty powiązane

  Comments (2)

  Na przejściu dla pieszych zostałam potrącona przez kierującą samochodem. Przechodziłam z kulą i chyba dzięki temu nie zginęłam. Świadkowie wezwali ambulans i policję. Sprawczyni przyznała się do winy. Przetransportowano mnie na sor gdzie byłam monitorowana do momentu wykonania badań obrazowych, po czym zwolniono a 2 dni później miałam w domu interwencję medyczną. Okazało się iż doznałam bardzo dotkliwych obrażeń ciała które wykluczyły moją obecność w kontynuacji planowych zajęć, a co gorsze spowodowały odroczenie pilnego turnusu rehabilitacyjnego. W trakcie przesłuchania dowiedziałam się o ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym osób poszkodowanych. Pozostając w leczeniu wielospecjalistycznym oczekuję na werdykt sądu i zależnie od sentencji wyroku podejmę stosowne działania w kierunku zadośćuczynienia.

  Szanowna Pani, kierowca pojazdu odpowiada na zasadzie ryzyka – w związku z tym, nie jest istotne to czy ponosi winę za opisane zdarzenie. Swoich roszczeń może Pani dochodzić nie czekając na wyrok karny.

  Z poważaniem

  Tomasz Szadach – aplikant radcowski

  Zostaw komentarz