Scroll Top
ul. Kościuszki 107/8, 61-717 Poznań

Odszkodowania Poznań

odszkodowania

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Kancelarią i umówienia wizyty u radcy prawnego lub adwokata, w celu otrzymania bezpłatnej analizy sprawy oraz oceny szans na uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia w sprawie z polisy OC, wypadku przy pracy lub o błąd medyczny.

Kancelaria bezpłatnie analizuje sprawy również on-line. W tym celu zapraszamy Państwa do skorzystania z formularza kontaktowego i opisania sprawy. 

Prosimy pamiętać, że odmowa wypłaty odszkodowania lub jego zaniżenie, w większości wypadków jest niezgodna z art. 363 § 1 KC, na podstawie którego, sprawca szkody (lub ubezpieczyciel sprawcy) jest zobowiązany do zapłaty uprawnionemu pełnego odszkodowania,  a zatem wszelkich poniesionych w związku z wypadkiem kosztów.

Ponadto, oprócz odszkodowania, poszkodowanemu, zgodnie z art. 445 § 1 KC. w związku z art. 444 § 1 KC, należy się także kwota zadośćuczynienia za ból i cierpienia fizyczne oraz psychiczne.

Zwracamy uwagę, że na rynku prawnym znajduje się wiele podmiotów świadczących usługi prawne z zakresu odszkodowań niebędących radcami prawnymi lub adwokatami. O tym dlaczego warto powierzyć prowadzenie sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie radcy prawnemu lub adwokatowi, przeczytają Państwo na dole strony. 

Siedziba Kancelarii:

Poznań, ul. Kościuszki 107/8

Kontakt telefoniczny z Kancelarią jest możliwy w dni powszednie pomiędzy godziną 8:30 a 16:30. W pozostałych godzinach, prosimy o kontakt za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego lub poczty e-mail.

FORMULARZ KONTAKTOWY W SPRAWACH O ODSZKODOWANIE

  Akceptuję regulamin i politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z kontaktem. Regulamin | Polityka Prywatności [recaptcha]

  Czym się zajmujemy ?

  Wypadek komunikacyjny odszkodowanie kancelaria poznań

  Kancelaria zajmuje się dochodzeniem roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych, w tym z tytułu ubezpieczenia OC/AC. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu sporów przeciwko ubezpieczycielom i sprawcom szkód, w szczególności w sprawach związanych z:

  • wypadkami samochodowymi,
  • wypadkami z udziałem pieszych i rowerzystów, 
  • wypadkami lotniczymi,
  • katastrofami w ruchu lądowym i wodnym,
  • innymi wypadkami komunikacyjnymi.

  W powyższych sprawach uzyskaliśmy dla klientów Kancelarii odszkodowania za poniesione koszty m.in. napraw, leczenia i rehabilitacji, przekwalifikowania zawodowego, dojazdu, zniszczonego mienia, zakupu niezbędnego sprzętu leczniczego i rehabilitacyjnego, oraz ponadto wysokie kwoty zadośćuczynienia za ból i cierpienie w związku z wypadkiem.

  odszkodowanie-błąd-medyczny

  Kancelaria posiada doświadczenie w dochodzeniu pełnych odszkodowań i zadośćuczynień w związku z błędami medycznymi, których skutkiem był rozstrój zdrowia (w tym kalectwo, zakażenie chorobami) albo śmierć pacjenta. Najczęściej są to sprawy, gdzie:

  • postawiono błędną diagnozę,
  • przeprowadzono niewłaściwą terapię,
  • odmówiono udzielenia pomocy medycznej,
  • wykonano zabieg lub operację niezgodnie ze sztuką lekarską.

  W ramach prowadzonych spraw, Kancelaria reprezentuje klientów również przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

  Prowadzimy również spory o naruszenie praw pacjenta (np. w związku z nienależytym traktowaniem pacjenta, niestaranną prowadzoną dokumentacją medyczną czy też nieudzieleniem wymaganych prawem informacji na temat stanu zdrowia pacjenta).

  Odszkodowanie wypadek przy pracy kancelaria

  Kancelaria zajmuje się także dochodzeniem roszczeń od pracodawcy (lub jego ubezpieczyciela) oraz ZUS, w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Zakresem świadczonych usług są objęte również roszczenia wynikające z polis OC lub NNW.

  Pracownikowi który uległ w pracy wypadkowi należy się przede wszystkim stosowna kwota od organu rentownego. Ponadto, do wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia może być zobowiązany także pracodawca i jego ubezpieczyciel.

  Odszkodowanie lub zadośćuczynienie może również przysługiwać w przypadku gdy pracownik de facto nie był zatrudniony na podstawie umowy o pracę albo nie posiadał żadnej umowy (potocznie rozumiane jako praca „na czarno”).

  Uwaga! Wypadek przy pracy obejmuje także zdarzenia powstałe w drodze z i do pracy.

  Odszkodowanie za wypadek poznań kancelaria

  Kancelaria posiada również doświadczenie w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z tzw. zdarzeń losowych to jest np. z:

  • upadków w lokalach/na ulicy powodujących obrażenia ciała,
  • zalania, pożaru, wichury i innych zjawisk atmosferycznych,
  • z działalności przedsiębiorstw wprawianych w ruch za pomocą sił przyrody.

  W zdarzeniach tego typu często bardzo często jest określić, czy rzeczywiście odszkodowanie lub zadośćuczynienie poszkodowanemu przysługuje. W związku z powyższym, zalecamy kontakt z Kancelarią, w celu ustalenia czy w danej sprawie jest możliwe podjęcie kroków prawnych.

  Adwokat odszkodowania poznań

  Liczba zdarzeń w wyniku których poszkodowany ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia jest właściwie niemożliwa do skatalogowania. Takimi zdarzeniami mogą być bowiem także:

  • szkody w rolnictwie,
  • szkody wyrządzone przez Skarb Państwa (np. wskutek wydania niezgodnego z prawem orzeczenia lub decyzji)
  • szkody z tytułu OC/AC oraz NNW,
  • szkody związane z nienależytym nadzorem nad zwierzętami (np. pogryzienie przez psa)
  • bezpodstawne aresztowanie,
  • inne.

  Jeżeli posiadają Państwo wątpliwości co do tego, czy dane zdarzenie kwalifikuje się jako zdarzenie z tytułu którego przysługuje odszkodowanie bądź zadośćuczynienie, prosimy o kontakt z Kancelarią, a my bezpłatnie przeanalizujemy sprawę. 

  Jak działamy?

  Zgłoszenie sprawy do analizy

  Bezpłatnie dokonujemy analizy sprawy pod kątem zasadności roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie

  Zawarcie umowy

  W sposób jasny i przejrzysty ustalamy warunki współpracy oraz honorarium Kancelarii

  Prowadzenie sprawy

  Reprezentujemy swoich klientów na każdym etapie sprawy – zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym

  Wypłata odszkodowania

  Jeżeli sprawca szkody lub ubezpieczyciel uzna roszczenie, albo sąd wyda stosowne orzeczenie, nastąpi wypłata należnego odszkodowania lub zadośćuczynienia

  Na jak wysokie odszkodowanie mogę liczyć ?

  uu

  Kwota otrzymanego odszkodowania zależy w dużym stopniu od udowodnienia w sposób należyty powstałej w majątku szkody. W przypadku zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie fizyczne oraz psychiczne, kwoty w dużym stopniu zależą od czynników o charakterze medycznym oraz od trudności powstałych w związku z wypadkiem.

  Kwoty, które zasądzają w tego typu sprawach sądy, zwykle są o wiele wyższe niż te proponowane w ugodach. Z tej przyczyny, przed podpisaniem ugody, warto skonsultować się z radcą prawnym lub adwokatem, który będzie mógł ocenić sprawę.

  Ilość rozpatrywanych przez sądy powszechne spraw stale rośnie. Powyższe z całą pewnością jest związane ze wzrostem świadomości prawnej osób poszkodowanych. Poniżej zamieszczamy przykładowe wyroki sądów w typowych sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie (źródło: www.orzeczenia.ms.gov.pl)

   

  1. Potrącenie na pasach –  stłuczenie kostki i podudzia.

  Kwota proponowana przez ubezpieczyciela: 2 150,00 zł.

  Kwota przyznana przez sąd: 
  29 000,00 zł.

  (wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2014 r., sygn. akt I C 1424/10)

  2. Wypadek samochodowy – śmierć 

  Kwota proponowana przez ubezpieczyciela: 80 000,00 zł

  Kwota przyznana przez sąd:  
  290 000,00 zł

  (wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 7 maja 2015 r. sygn. akt I C 756/14)

   3. Wypadek komunikacyjny – złamana ręka

  Kwota proponowana przez ubezpieczyciela: 10 000,00 zł

  Kwota przyznana przez sąd: 
  50 000,00 zł

  (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie  z dnia 25 sierpnia 2014 r. sygn. akt III C 1028/13)

  4. Odszkodowanie za błąd medyczny

  Kwota proponowana przez ubezpieczyciela: 0,00 zł

  Kwota przyznana przez sąd: 
  130 000,00 zł

  (wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku I Wydział Cywilny  z dnia 8 października 2013 r.  sygn. akt I C 152/12)

  DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG ?

  Przede wszystkim, w przeciwieństwie do firm odszkodowawczych, jesteśmy kancelarią prawną, tak więc prowadzeniem zleconych spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie zajmują się wykwalifikowani prawnicy – w tym radcy prawni i adwokaci. W związku z powyższym, zlecone sprawy są prowadzone z najwyższą starannością oraz zgodnie z kodeksem etyki radców prawnych i adwokatów.

  Radca prawny i adwokat to zawody zaufania publicznego, tak więc powierzając nam sprawę masz pewność, że jest w dobrych rękach. Co więcej, każdy nasz radca prawny i adwokat posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu. Dzięki temu, sprawy klientów zawszę są w Kancelarii bezpieczne,  w przeciwieństwie do firm odszkodowawczych, które nie zawsze takie ubezpieczenie posiadają.

  Pamiętaj, zanim zdecydujesz się powierzyć swoją sprawę do prowadzenia podmiotowi innemu niż kancelaria prawna, zastanów się, czy aby na pewno będzie to korzystne rozwiązanie. Firmy odszkodowawcze są z reguły nastawione bowiem tylko na szybki zysk, i często dążą do jak najszybszego zawarcia ugody, czasami także niekorzystnej dla ich klienta. Wynika to z faktu, iż w większości przypadków firmy te nie mogą reprezentować swoich klientów przed sądem powszechnym, w przeciwieństwie do profesjonalnych pełnomocników – radców prawnych i adwokatów.

  Nasza Kancelaria traktuje każdą sprawę indywidualnie, dzięki czemu jesteśmy w stanie uzyskać wyższe odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Posiadamy duże doświadczenie w branży – reprezentowaliśmy jednego z największych ubezpieczycieli w Polsce w ponad 1000 procesach sądowych. Obecnie, doświadczenie te wykorzystujemy pomagając poszkodowanym.

  Nasza Kancelaria ma siedzibę w Poznaniu, natomiast reprezentujemy naszych klientów w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie na terenie całej Polski a także zagranicą.

  Stawiamy na przejrzystość i jasność naszych usług, w przypadku zatem jakichkolwiek wątpliwości, bardzo chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

  Wynagrodzenie

  Przy zawieraniu umowy, jedną z najważniejszych rzeczy jest kwestia zasad wynagrodzenia. Ważne jest zatem, aby te zasady były przejrzyste dla obu stron.

  Rozumiemy, że z prośbą o prowadzenie spraw zwracają się do Kancelarii osoby, które, z uwagi na zaistniałe zdarzenie, są często w trudnej sytuacji życiowej. W związku z tym stanem rzeczy honorarium Kancelarii z tytułu prowadzonej sprawy jest najczęściej uzależnione od wysokości uzyskanego odszkodowania – z reguły jest to kwota oscylująca w okolicach 20% uzyskanej kwoty wraz z należnym podatkiem VAT.

  Dzięki takim rozwiązaniom, wysokiej klasy usługi radców prawnych i adwokatów są dostępne w równym stopniu dla wszystkich poszkodowanych, dzięki czemu mogą oni skutecznie dochodzić przysługujących im praw

  Odszkodowania - Baza wiedzy